Met ingang van 1-1-2018 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de aanpak van salmonella op bedrijven met een ongunstige tankuitslag (bedrijven met N2 en N3 status)

Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

  • Voor salmonella N2-bedrijven wordt een extra mogelijkheid geboden om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Naast het volgen van een workshop of deelname aan het GD salmonella onverdacht programma kan men nu samen met de salmonella erkende dierenarts een checklist invullen voor de risicofactoren. Deze moet vervolgens worden opgestuurd naar Qlip.
  • Voor langdurig N3-bedrijven geldt een verplichting om een salmonella-expert in te schakelen. Op basis van het rapport worden samen met de eigen dierenarts afspraken gemaakt over de uit te voeren maatregelen.
  • Al het salmonella-onderzoek ten behoeve van het plan van aanpak mag alleen nog worden uitgevoerd door een laboratorium dat is vermeld op de witte lijst van de NZO.