Bestuurslid KNMvD Cluster Gezelschapsdieren

Parttime
Ingangsdatum: 1 juni 2023 t/m 1 juni 2023

De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Gezocht: Bestuurslid Cluster Gezelschapsdieren

Ben jij een dierenarts en wil je bijdragen aan een professionele ontwikkeling van gezelschapsdierenartsen, in het belang van dier, eigenaar en maatschappij? Wil jij jouw expertise inzetten voor de gezelschapsdierenarts als dé adviseur en expert op het gebied van gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren? Stel je dan verkiesbaar. Samen met andere clusterbestuursleden vertegenwoordig je de Nederlandse gezelschapsdierenartsen en maak je je sterk voor kwalitatief hoogstaande diergeneeskunde en de positionering van de dierenarts.

Als bestuurslid van het Cluster Gezelschapsdieren hou je je bezig met de vraagstukken die relevant zijn voor jouw sector. Denk vragen als: hoe houden we de spoedzorg bereikbaar en werkbaar voor de dierenarts? Hoe kunnen we de regels rond I&R hond en kat toepassen in de praktijk? Wat is de rol van de sector in maatschappelijke vraagstukken, zoals het fokken met erfelijke aandoeningen? Je voert het beleid van jouw cluster. Jouw expertise vertaalt zich in adviezen richting de gezelschapsdierenarts, maar ook in belangenbehartiging richting de politiek. Als clusterbestuurslid ben je de verbinding tussen de beroepsvereniging en de achterban. Je bevordert sociale relaties en zichtbaarheid naar leden door het organiseren van activiteiten. Daarnaast werk je mee aan een krachtige positie van de dierenarts en ben je de stem van jouw sector richting de maatschappij en de media.

Ons aankomende bestuurslid Gezelschapsdieren:
 • Heeft een visie op de toekomst van de gezelschapsdierenarts en zijn positie in de maatschappij;
 • Is ‘gewoon lid’ van de KNMvD (het clusterbestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden en van de Ereraad);
 • Heeft kennis van of interesse in de huidige verenigingsstructuur van de KNMvD;
 • Is een verbinder en bruggenbouwer met respect voor andermans standpunt;
 • Is in staat om ethische dilemma’s en uitdagingen in samenspraak met beroepsgenoten en stakeholders te tackelen;
 • Herkent zich in het Strategische Beleidsplan van de KNMvD;
 • Gaat voor een goede positionering van de dierenarts als trusted advisor en in het bijzonder van de gezelschapsdierenarts.
En beschikt over:
 • Een diploma diergeneeskunde;
 • Kennis van het veterinaire veld;
 • Natuurlijk leiderschap;
 • Een relevant netwerk binnen de veterinaire (gezelschapsdieren)sector.
 • Bestuurlijke ervaring is een pré;
 • In staat tot en gericht op samenwerken;
 • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden;
 • Voldoende tijd om de functie met bijbehorende taken uit te voeren; per maand ongeveer 4-12 uur.
Solliciteren

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Mandigers, voorzitter KNMvD Cluster Gezelschapsdieren, via p.mandigers@knmvd.nl.

 

Voor meer informatie over de verkiezingen en het sollicitatieformulier: klik hier.

Bijlage

Ervaring
 • Geen voorkeur
Contactpersoon:
Paul Mandigers (Voorzitter Cluster Gezelschapsdieren)