Bestuurslid KNMvD Cluster Landbouwhuisdieren

Parttime
Ingangsdatum: 1 juni 2023 t/m 1 juni 2026

De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Gezocht: Bestuurslid Cluster Landbouwhuisdieren

Ben jij een dierenarts en wil je bijdragen aan een professionele ontwikkeling van landbouwhuisdierenartsen, in het belang van dier, veehouder en maatschappij? Wil jij je expertise inzetten voor de landbouwhuisdierenarts als dé adviseur en expert op het gebied van gezondheid en welzijn van landbouwhuisdieren? Stel je dan verkiesbaar. Samen met andere clusterbestuursleden vertegenwoordig je de Nederlandse landbouwhuisdierenartsen en maak je je sterk voor kwalitatief hoogstaande diergeneeskunde en de positionering van de dierenarts.

Als bestuurslid van het Cluster Landbouwhuisdieren hou je je bezig met de vraagstukken die relevant zijn voor jouw sector. Denk vragen als: hoe verbeteren we de positie van dierenartsen op het veehouderijbedrijf? Hoe kunnen we de regels rond diergeneesmiddelen toepassen in de praktijk? Wat is de rol van de veterinaire sector in maatschappelijke vraagstukken, zoals stikstof en dierenwelzijn? Je voert het beleid van jouw cluster. Jouw expertise vertaalt zich in adviezen richting de landbouwhuisdierenarts, maar ook in belangenbehartiging richting de politiek. Jij bent de verbinding tussen de beroepsvereniging en de achterban. Je bevordert sociale relaties en zichtbaarheid naar leden door het organiseren van activiteiten. Je werkt aan een krachtige positie van de dierenarts en jij bent de stem van jouw sector richting de maatschappij en de media.

Ons aankomende bestuurslid Landbouwhuisdieren:
 • Heeft een visie op de toekomst van de landbouwhuisdierenarts en zijn positie in de maatschappij;
 • Is ‘gewoon lid’ van de KNMvD (het clusterbestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden en van de Ereraad);
 • Heeft kennis van of interesse in de huidige verenigingsstructuur van de KNMvD;
 • Is een verbinder en bruggenbouwer met respect voor andermans standpunt;
 • Is in staat om ethische dilemma’s en uitdagingen in samenspraak met beroepsgenoten en stakeholders te tackelen;
 • Herkent zich in het Strategische Beleidsplan van de KNMvD;
 • Gaat voor een goede positionering van de dierenarts als trusted advisor en in het bijzonder van de landbouwhuisdierenarts.
En beschikt over:
 • Een diploma diergeneeskunde;
 • Kennis van het veterinaire veld;
 • Natuurlijk leiderschap;
 • Een relevant netwerk binnen de veterinaire (landbouwhuisdieren)sector.
 • Bestuurlijke ervaring is een pré;
 • In staat tot en gericht op samenwerken;
 • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden;
 • Voldoende tijd om de functie met bijbehorende taken uit te voeren; per maand ongeveer 4-12 uur.
Solliciteren

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frans Meulders, voorzitter KNMvD Cluster Landbouwhuisdieren, via f.meulders@knmvd.nl.

 

Voor meer informatie over de verkiezingen en het sollicitatieformulier: klik hier.

Bijlage

Ervaring
 • Geen voorkeur
Contactpersoon:
Frans Meulders (voorzitter KNMvD Cluster Landbouwhuisdieren)