KNMvD Clustervoorzitter DIMEO

Parttime
Ingangsdatum: 1 juni 2023 t/m 1 juni 2026

De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Gezocht: Clustervoorzitter DIMEO

Ben jij als dierenarts werkzaam buiten de praktijk en voel jij je geroepen om samen met collega-dierenartsen je expertise over diergezondheid, dierenwelzijn en One Health en het werken buiten de praktijk te delen om een breed scala aan vraagstukken aan te pakken? Is dit iets voor jou? Stel je dan verkiesbaar als clustervoorzitter DIMEO. Samen met twee andere bestuursleden maak je je sterk voor een toekomstbestendige beroepsorganisatie en de positie van niet-praktiserende dierenartsen in de samenleving.

Als bestuurslid van het Cluster DIMEO hou je je bezig met de vraagstukken die relevant zijn voor jouw sector. Zo wil DIMEO de samenwerking tussen dierenartsen binnen en buiten de praktijk bevorderen en versterken. Als dierenarts buiten de praktijk beschik je over unieke specifieke kennis. Met de inzet van jouw netwerk kun je veterinaire discussies verder voeren en en de verschillende uithoeken van veterinair Nederland verbinden. Samen met de andere bestuursleden geef je richting aan het beleid van het cluster. Dit beleid vertaalt zich in concrete projecten, maar ook in belangenbehartiging richting de politiek. Jij bent de verbinding tussen de KNMvD en de dierenartsen buiten de praktijk. Je bevordert sociale relaties en zichtbaarheid naar leden door het organiseren van activiteiten. Je werkt aan een krachtige positie van de dierenarts en bent de stem van jouw sector richting de maatschappij en de media.

Daarnaast ben je als clustervoorzitter ook lid van het algemene bestuur van de KNMvD. Samen met de voorzitter, penningmeester en de clustervoorzitters van Gezelschapsdieren, Paard en Landbouwhuisdieren bepaal je de koers van de KNMvD. Dit vergt een brede blik op de belangen van het beroep in de breedste zin van het woord en een grote hang naar harmonieus samenwerken.

Onze aankomende clustervoorzitter DIMEO:
 • Is werkzaam als dierenarts buiten de praktijk of heeft affiniteit met dierenartsen werkzaam buiten de praktijk en de thema’s die hier spelen (o.a. veterinaire volksgezondheid, dierenwelzijn, One Health)
 • Is ‘gewoon lid’ van de KNMvD (nb. het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden en van de Ereraad);
 • Legt makkelijk contact op alle niveaus, kan goed luisteren en de leiding nemen als voorzitter;
 • Is een verbinder en bruggenbouwer met respect voor andermans standpunt;
 • Heeft kennis van of is geïnteresseerd in de verenigingsstructuur van de KNMvD;
 • Heeft een visie op de toekomst van de dierenarts en diens positie in de maatschappij, specifiek van dierenartsen werkzaam buiten de praktijk;
 • Kan ethische dilemma’s en uitdagingen in samenspraak met de achterban en niet-aangesloten dierenartsen tackelen;
 • Herkent zich in het Strategisch Beleidsplan van de KNMvD;
 • Wil werken aan een goede positionering van de dierenarts werkzaam buiten de praktijk.
En beschikt over:
 • Een diploma diergeneeskunde;
 • Kennis van het veterinaire veld buiten de praktijk;
 • Natuurlijk leiderschap;
 • Een relevant netwerk binnen de veterinaire sector;
 • Bestuurlijke ervaring is een pré;
 • In staat tot en gericht op samenwerken;
 • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden;
 • Voldoende tijd om de functie met bijbehorende taken uit te voeren; per maand ongeveer 12 tot 24 uur.
Solliciteren

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sophie Deleu, voorzitter KNMvD, via s.deleu@knmvd.nl en 06-22435793. Je motivatie met CV stuur je naar de selectiecommissie van de RvA via e-mail a.bolomey@knmvd.nl (directeur KNMvD).

 

Voor meer informatie over de verkiezingen en het sollicitatieformulier: klik hier.

Bijlage

Ervaring
 • Geen voorkeur
Contactpersoon:
Sophie Deleu (voorzitter KNMvD)