Lid Raad van Afgevaardigden (RvA)

Parttime
Ingangsdatum: 1 juni 2023 t/m 1 maart 2026

De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Gezocht: Lid Raad van Afgevaardigden (RvA)

De Raad van Afgevaardigden is, zoals de naam doet vermoeden, een afvaardiging van de leden. Per cluster kun jij als lid je vertegenwoordigers kiezen. Als lid van de RvA vertegenwoordig jij de stem van de leden. Je stelt het beleidsplan en de begroting vast, benoemt bestuursleden en stelt later in het jaar het financieel jaarverslag vast. De dagelijkse gang van zaken van de KNMvD wordt opgepakt door het bestuur dat hierin ondersteund wordt door de bureaumedewerkers.

In 2023 zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Lijkt het jou wat om:
 • Samen te werken in een enthousiast team met inspirerende collega’s?;
 • Iets terug te kunnen doen voor de vereniging die zich sterk maakt voor jouw belangen, alsmede jouw collega’s in het veld?;
 • Actief betrokken te zijn bij de positionering van de vereniging en professie?;
 • Te leren wat er speelt in andere clusters dan de jouwe?;
 • Je al in een vroeg stadium sterk te kunnen maken voor punten die jij en jouw achterban belangrijk vinden en die dan meegenomen kunnen worden in het beleidsplan?
Als toekomstig raadslid:
 • Ben jij nieuwsgierig en betrokken bij de vraagstukken en uitdagingen binnen jouw sector;
 • Ben je een verbinder en bruggenbouwer met respect voor andermans standpunt;
 • Heb je een visie op de toekomst van de dierenarts en zijn positie in de maatschappij;
Jij hebt:
 • Een diploma diergeneeskunde
 • Kennis van het veterinaire veld;
 • Een relevant netwerk binnen jouw sector
 • Bestuurlijke ervaring is een pré
Solliciteren

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sophie Deleu, voorzitter KNMvD, via s.deleu@knmvd.nl en 06-22435793.

Voor meer informatie over de verkiezingen en het sollicitatieformulier: klik hier.

 

De KNMvD is de vereniging voor en door dierenartsen
 • Omdat er zaken zijn die je alleen niet voor elkaar kunt krijgen;
 • Omdat we samen sterk staan;
 • Omdat we slechts een kleine beroepsgroep zijn en ons moeten verenigen om onze belangen te verdedigen;
 • Om een spreekbuis te vormen;
 • Omdat de KNMvD, of je nu lid bent of niet, door de ‘stakeholders , ofwel de gesprekspartners, zoals de overheid, de universiteit en belangengroepen gezien wordt als DE spreekbuis voor dierenartsen, dus ook voor de niet-leden.

De vereniging is van de leden! Kortom, wil jij je namens jouw sector uitspreken binnen de KNMvD en je op deze manier sterk maken voor de dierenarts en de diergeneeskunde? Geef je op voor het raadslidmaatschap!

Ervaring
 • Geen voorkeur
Contactpersoon:
Sophie Deleu (voorzitter KNMvD)