Een column op de site om jullie met regelmaat bij te praten. Met de saaiste titel die er is, maar eentje die kort is en de lading dekt. Ik heb ‘the president’s diaries’ ook nog overwogen, maar dat is niet in mijn moerstaal.

Ik ben bijna 100 dagen voorzitter van de KNMvD en ik moet zeggen: dat is leuk, bijzonder, eervol en ook wat je noemt hectisch. We moeten ‘besturen op afstand’ maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het weinig afwijkt van het dagelijks leven in de praktijk. Het hangt van spoedjes, ad hoc-beslissingen en (snel) problemen oplossen aan elkaar. Terwijl er toch ook nog veel en strategisch nagedacht moet worden. Leuk dus.

Afgelopen week was typerend. Vlak voor het weekend benaderde de PVV mij over een op te richten stichting voor mensen die de operatie van hun dier niet kunnen betalen. Die partij heeft bepaald mijn politieke kleur niet maar wij zijn een beroepsvereniging en geen politieke partij en vooral: dat is een lovenswaardig initiatief. Dat zou potentieel de minder bedeelden echt kunnen helpen en bovendien een dierenarts ontlasten, want wie kent niet de problemen van klanten die hun rekening niet kunnen betalen. Samen met de voorzitter GGG Erik Gostelie en persvoorlichter Diederik Visser waren we dinsdag in Den Haag om te horen wat men precies wilde. We namen de gelegenheid te baat om ook te vertellen dat er wel diverse (landelijk opererende) initiatieven op dit gebied al bestaan en dat wij menen dat een dergelijke stichting ook zou moeten investeren in preventie: denk na of en welk huisdier bij je past. Een boodschap die het LICG natuurlijk goed uit draagt.

Diezelfde dinsdagochtend was het bericht gekomen dat er helaas weer vogelgriep was uitgebroken. ’s Middags was er daarom bestuurlijk overleg, voorgezeten door minister Schouten en ik had de mazzel dat ik maar een paar straten verder hoefde te lopen om daar op tijd aanwezig te zijn. Wederom was ik onder de indruk van de minister, en in algemene zin van de houding van het ministerie. De aangekondigde maatregelen wijken af van het standaard draaiboek omdat niemand klakkeloos dieren wil ruimen en er goed gezocht is naar mogelijkheden voor maatwerk. Die zijn hier gevonden. Inmiddels zag ik het bericht verschijnen dat het betreffende niet-geruimde-wel-dichtbije bedrijf inderdaad vrij is. Goed nieuws!

Woensdag hield ik vanuit mijn werk bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een presentatie over voedselveiligheid op het congres ‘Zorg rondom voeding’. Geheel vanuit veterinair perspectief natuurljk, het heeft me altijd verbaasd dat er in de zorg zo weinig nadruk ligt op goede voeding voor de patiënt. Een zaal vol verpleegkundigen heeft een nieuwe en bredere blik op voeding maar ook op dierenartsen gekregen, ze waardeerden het zeer.

Een dag later was ik in Groningen, waar de Aletta Jacobs school for Public Health geopend werd. Daar pitchte Maaike, op uitnodiging van de hoogleraar microbiologie Alexander Friedrich waar ze een project mee samen doet, eveneens de dierenarts als ‘public health worker’. Gezond voedsel van gezonde dieren voor gezonde mensen. Een zaal vol mensen van allerlei disciplines hebben wederom gehoord dat wij dierenartsen een prestatie van formaat hebben geleverd in het antibioticadossier. Wat hadden bezoekers na twee uur praatjes het leukst gevonden en het best onthouden? ‘De dierenarts.’ Chapeau voor Maaike.

Zo’n week dus. En toen was het nog maar vrijdagmiddag.

merellangelaar@knmvd.nl 06-22481963