Veelgestelde vragen plan van aanpak Kalversterfte

De afgelopen week zijn er enkele vragen bij ons binnengekomen over het Plan van Aanpak Kalversterfte. Dit wordt in gang gezet als melkveehouders te hoog uitkomen met hun kalversterfte.

Het ingrijpen bij een te hoge kalversterfte is een goede zaak. Vanuit de KNMvD is gepleit voor een werkwijze waarin de zuivelverwerker stuurt op objectieve kengetallen, deze vervolgens door de veehouder met hun eigen, 1-op-dierenarts laten oppakken. Vervolgens wordt er door de zuivelverwerkers een resultaatverplichting gevraagd aan de veehouder. De onduidelijkheden die er zijn, zijn vrij eenvoudig te verduidelijken.

Hoe komen we aan de juiste kengetallen?

De kengetallen en de historie daarvan kunnen van Z-net of MelkWeb gehaald worden.
De dierenarts dient dan samen met de veehouder bij de veehouder in te loggen en daar kan de actuele kalversterfte, het aantal geboren kalveren, het aantal doodgeboren kalveren en het aantal spontane geboortes van Q1/Q2/Q3/Q4 gevonden worden en ook de actuele Kalf OK score van o.a. 2018. De streefwaarde dient de dierenarts samen met de veehouder vast te stellen.

Hoe komt het verzoek bij mij binnen?

Er zijn zuivelverwerkers die het initiatief nemen om de veehouder aan te sporen tot actie. Zij laten hun buitendienstmedewerkers actief de rol opnemen van procesbegeleider in een driehoeksgesprek, andere zuivelverwerkers laten dit initiatief bij de veehouder zelf en verwachten dat de veehouder zelf contact opneemt met zijn dierenarts.

Ik mis een aantal zaken die ik graag zou willen invullen op het formulier, kan ik dit aanpassen?

Het standaard format van het gevraagde plan van aanpak is voor verbetering vatbaar, dus als je suggesties hebt, geef ze door aan ons op het bureau. Dan kijken we of we dit kunnen (laten) aanpassen.
We hebben geprobeerd tijdens een aantal bijeenkomsten in de loop van 2018 in het land bovenstaande uit te leggen en aan te kondigen. We begrijpen dat niet iedereen deze bijeenkomsten heeft kunnen bezoeken, vandaar een extra bericht om dit te verduidelijken.

Terug naar het dossier

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen