Clusterbestuur

Natalie Cleton

De rol die dierenartsen in alle facetten van de samenleving spelen is groot en wordt steeds groter naarmate meer aandacht komt voor One Health. Globalisering van de markt brengt vele nieuwe uitdagingen op het vlak van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en politiek. Als dierenartsen moeten we hier dan ook een actieve en leidende rol in spelen. DIMEO representeert hierin de Nederlandse dierenartsen die zich bezig houden met bijna alle onderdelen in de global voedselketen. Ik representeer graag de belangen van deze dierenartsen en ben niet bang om voor die belangen het debat aan te gaan. Dit doe ik al sinds mijn studie in Utrecht waar ik bijvoorbeeld samen met anderen Hygieia, de studievereniging voor volksgezondheid en dierenwelzijn, heb opgericht.

Tijdens mijn carrière heb ik vaak bestuurlijke rollen op mij genomen binnen verenigingen en professionele organisaties. Bestuurlijke functies spreken mij erg aan en ik wil me graag hier verder in ontwikkelen. In mijn huidige functie als projectleider vaccinontwikkeling bij MSD werk ik binnen een internationaal opererende matrixorganisatie. Hierbinnen leid ik grote groepen professionals, met diverse opleidingsachtergronden, niveaus van senioriteit, en verantwoordelijkheden. Daarnaast werk ik als docent aan het Erasmus Centrum voor Vrouwen en Organisaties aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit, waar ik cursussen over leiderschap, networking, communicatie, enz. ontwikkel en geef voor medior en senior managers. Ervaring binnen deze functies hebben mij vele tools opgeleverd om daadkrachtig maar ook faciliterend te bewegen binnen bestuurlijke organen. Ik hoop namens DIMEO de niet-praktiserende dierenarts in Nederland te mogen gaan representeren.

Tineke Kramer

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen als kandidaat voor het clusterbestuur van DIMEO, waar vanwege het vertrek van collega Merel Postma een vacature is ontstaan. Van alle KNMvD clusters, voel ik mij het meest op mijn plek bij DIMEO. Mijn achtergrond als dierenarts en Europees Specialist Veterinaire Volksgezondheid maken dat ik mij sterk verweven voel met het One Health fundament van dit cluster. En daarnaast met jullie als brede en veelzijdige achterban van dierenartsen werkzaam buiten de praktijk. Ik ben er zelf 1 van. Naast de huidige bestuursleden Bart en Jan, voeg ik toe dat ik ruime ervaring heb in het veterinaire onderwijs en onderzoek (zowel op het HBO als bij de Faculteit), bij overheden (o.a. WHO en RIVM) en nu bij een non-profit organisatie gericht op veterinaire volksgezondheid. Ik ben een pionier en ben in staat verschillende belangen te verbinden, te luisteren naar wat er speelt in het beroepsveld en deze geluiden en kansen te vertalen naar zinnige acties binnen en buiten de beroepsvereniging. Hier zet ik mijn ervaring, capaciteiten en brede netwerk graag voor in. Deze inzet is denk ik wat de KNMvD op dit moment goed kan gebruiken.

Als mijn motivatie u aanspreekt, dan geef ik heel graag een gezicht aan uw stem binnen de KNMvD. Ik kijk er naar uit u in goede gezondheid te begroeten wanneer deze Corona crisis achter ons ligt. Pas goed op uzelf de komende tijd en tot ziens!

Raad van Afgevaardigden

Len Lipman

Een vereniging voor alle dierenartsen dus ook voor dierenartsen niet werkzaam in de praktijk. Zo heb ik de KNMvD altijd gezien. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Raad van Afgevaardigden. Om binnen deze Raad ook het geluid, de noden, de problemen en de successen van dierenartsen buiten de praktijk te laten horen. Heb daar volgens mij een redelijk beeld van, dit vanuit mijn werkzaamheden binnen de Faculteit Diergeneeskunde waar ik verantwoordelijk ben voor de opleiding mbt Veterinaire Volksgezondheid, maar ook vanuit mijn DIMEO-tijd. Heb als voorzitter van DIMEO van dichtbij de samenwerking tussen bestuur en groepen van de KNMvD meegemaakt. Daarom hoop ik op uw stem zodat binnen de Raad van Afgevaardigden een divers geluid te horen zal zijn waar ik me persoonlijk zal inzetten om juist de niet praktiserende dierenartsen te vertegenwoordigen maar natuurlijk ook om de vereniging voor alle dierenartsen goed te laten functioneren.