Clusterbestuur

Paul Mandigers

paul mandigers

Ik ben actief als dierenarts, specialist, wetenschapper, onderzoeker en docent. Vanuit die rollen werk ik op diverse wijzen aan de gezondheid van onze gezelschapsdieren. Om dit beter uit te kunnen dragen stel ik mij verkiesbaar. Ik wil mij sterk maken om dit binnen de KNMvD uit te dragen maar ook als clusterbestuurslid van de KNMvD uit te gaan dragen in onze maatschappij. Onze maatschappij kijkt heden ten dage anders naar onze huisdieren dan vroeger. En die veranderende visie maakt dat ik vanuit deze rol actief in gesprek wil komen en blijven met de diverse stakeholders. Samen staan we immers sterker en kunnen we invloed uitoefenen.
Een tweede belangrijke motivatie komt vanuit mijn rol als docent. De afgelopen jaren is er veel op het gebied van het onderwijs aan onze faculteit veranderd maar is ook het nascholingsonderwijs onder druk komen te staan. Ook daar wil ik, vanuit de KNMvD, mij sterk voor maken. Want onze veranderende maatschappij vraagt wellicht om een ander soort dierenarts. Echter dit prachtige beroep geeft ons een unieke plaats in onze maatschappij en die moeten we bewaken. Dat wil ik actief ondersteunen.

Tierney Mepham

tierney mephamAls gezelschapsdierenarts zie ik ons vakgebied razendsnel ontwikkelen op allerlei gebieden. Denk aan de positie van het dier, wet- en regelgeving gericht op het fokken, chippen en castreren van huisdieren, en de overgang van individuele praktijken naar grotere groepspraktijken en ketens. Vergelijkbare veranderingen zien we in alle sectoren. Daardoor wordt er steeds meer gekeken naar de positie van onze beroepsgroep. Door ons te (blijven) verenigen kunnen wij onze positie versterken en op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkelingen. Zo kijken we niet alleen maar toe, maar beslissen we mee en worden we onderdeel van deze verandering. Alleen op deze manier behouden wij onze onafhankelijke positie als dierenarts.

Als jonge dierenarts zal ik met nieuwe, creatieve oplossingen komen om onze beroepsgroep te ondersteunen en de belangen van de dierenarts behartigen. Met een duidelijke visie voor de toekomst en met aandacht voor de behoeftes van jou als lid zal ik streven naar een beroepsvereniging waar we trots op kunnen zijn.

Raad van Afgevaardigden

Merel Rooijmans

De KNMvD is als belangenbehartiger onmisbaar voor zowel de individuele dierenarts als de diergeneeskundige sector. Een solide bestuur met een goede strategie is hierbij van groot belang. Met mijn deelname aan de Raad van Afgevaardigden wil ik zorgen voor verbinding, maar ben ik ook kritisch op het voorgenomen beleid waar nodig. Door mijn werkzaamheden bij IVC Evidensia op het gebied van veterinaire regelgeving en kwaliteit, en mijn ervaringen als gezelschapsdierenarts in verschillende klinieken weet ik wat er speelt in het veterinaire landschap. Ik vind het van groot belang dat de KNMvD haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren en dat de individuele dierenarts zijn of haar stem kan blijven geven. Graag zet ik me in als lid van de Raad van Afgevaardigden om daar mijn steentje aan bij te dragen.