Clusterbestuur

Fred Smit

Ik ben bijna 28 jaar werkzaam als dierenarts, in verschillende vormen van samenwerking. Begonnen als gemengde plattelandsdierenarts, gedifferentieerd als paardendierenarts. Ik ben lid van de generatie die onze praktijken zag veranderen in echte bedrijven. In de grote veranderingen die onze beroepsgroep heeft doorgemaakt lijkt de rol van de KNMvD steeds kleiner te worden met name ook omdat veel dierenartsen geen lid meer willen zijn. Juist in deze tijd is bij mij de overtuiging gegroeid dat er een onafhankelijke beroepsvereniging moet blijven, een gezamenlijke stem richting samenleving en politiek. In het clusterbestuur paard hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de opleidingen en aan het enthousiasmeren en ondersteunen van de jonge, startende collega’s.

Daarnaast hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rond het welzijn van onze (sport)paarden. We willen als gesprekspartner serieus genomen worden en de goede en betrouwbare naam die wij als paardenartsen hebben willen we graag bewaren.

Raad van Afgevaardigden

Marianne Sloet van Oldruitenborgh – Oosterbaan

Ook voor de komende verkiezingsperiode wil ik mijn achtergrond en ervaring blijven inzetten als lid van de Raad van Afgevaardigden. Mijn motivatie is om te kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen en waar nodig opnieuw opbouwen van de KNMvD. Om als dierenartsen-beroepsvereniging onze leden zo goed mogelijk te faciliteren en ondersteunen op allerlei gebieden in een snel veranderende wereld.