Vraag van de week: hoeveel diergeneesmiddel mag ik – met en zonder fysiek recept – meegeven?

Deze vraag krijgen we met regelmaat te horen bij de KNMvD. Er heerst onduidelijkheid bij dierenartsen over de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen wanneer er geen sprake is van een fysiek recept (medicatie wordt daarbij meegegeven aan de balie). De KNMvD heeft voor de zekerheid navraag gedaan bij LNV.

In de Regeling diergeneesmiddelen (artikel 5.13) staat het volgende:

In het recept is de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de beoogde behandeling of therapie uit te kunnen voeren:

in een periode van maximaal één maand na de datum van uitschrijven of

in een periode van maximaal één jaar na de datum van uitschrijven, indien het diergeneesmiddelen betreft die op de primaire verpakking of in de bijsluiter zijn aangemerkt als:

1°. ontwormingsmiddel,

2°. middel tegen parasieten,

3°. middel tegen schimmels,

4°. Kalmeringsmiddel

Wanneer een dierenarts diergeneesmiddelen toepast of aflevert zonder recept, geldt er een administratieplicht. Dat is logisch want de administratie van de dierenarts (en/of veehouder) vervangt het recept. Ook in dit geval (dus zonder een fysiek recept) is de hoeveelheid beperkt tot één maand respectievelijk één jaar voor URA middelen.  Dit betekent dat de hoeveelheid diergeneesmiddelen die mag worden voorgeschreven te alle tijden niet meer mag zijn dan nodig is voor de behandeling van een periode van maximaal 1 maand, ook bij chronische klachten.

Lobby KNMvD

In 2021 wordt de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening geïmplementeerd. De KNMvD gaat met LNV in gesprek over het maximeren van de hoeveelheid voor te schrijven diergeneesmiddelen. Het kan wenselijk zijn, bijvoorbeeld in geval van chronische aandoeningen, om de termijn op te rekken naar drie maanden (conform humaan).

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen