Week van de RI&E: Arbowet

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: sinds 1994 is het verplicht een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Dit volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ontbreekt deze RI&E, het plan van aanpak of de toetsing van beide documenten dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Wat houdt een RI&E ook al weer in?

In een RI&E legt de werkgever vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in het bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert de werkgever deze risico’s. Daarbij kijk je hoeveel medewerkers worden blootgesteld aan een risico en hoe lang. En hoe groot de kans is dat dit risico zich daadwerkelijk voordoet.

Bij een RI&E hoort ook een plan van aanpak. Daarin staat welke maatregelen de werkgever treft om de risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan en binnen welke termijn.

Basiscontract

Het dreigt wat ondergesneeuwd te raken, maar iedere werkgever moet een basiscontract hebben. Dit is een contract met een arbodienst of bedrijfsarts. Een contract met een verzuimverzekeraar waarbij een arbodienst in het pakket zit, is overigens ook toegestaan. Let wel: de werkgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst.

In een basiscontract worden werkafspraken gemaakt over de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door zogeheten kerndeskundigen, zoals de bedrijfsarts. Dit contract zorgt dat bedrijfsartsen en arbodiensten hun werk op een professionele manier kunnen doen. Daardoor is er meer aandacht voor het voorkomen van ziekte en ongevallen en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening. En werknemers worden beter beschermd. Werkgevers weten tot slot welke arbozorg en preventie zij verplicht moeten aanbieden.

Handhaving

De Inspectie SZW controleert niet alleen of er een RI&E en plan van aanpak zijn, maar checkt ook of deze volledig zijn. Zijn RI&E en plan van aanpak er niet dan heb je als werkgever sowieso een probleem. De Inspectie kan dan namelijk direct een boete opleggen. Zijn ze er wel, maar zijn ze niet volledig? De Inspectie kan hierop dan handhaven.

Tevens dient er een basiscontract te zijn; ook hierop controleert de Inspectie.

Boetes

De Inspectie kan zoals gezegd boetes opleggen en die zijn niet mals, maximaal 4.500,00 euro:  www.inspectieszw.nl/onderwerpen/aanleveren-rie/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-die-ik-kan-krijgen-en-op-grond-van-welke-wetgeving

KNMvD en RI&E

Ten behoeve van de uitvoering van de RI&E heeft de KNMvD in samenwerking met Vitaal Ondernemen/Arbode een methodiek opgesteld die dierenartsenpraktijken kunnen gebruiken. Doel van deze methodiek is het vergemakkelijken van het RI&E-proces, zodat dit vlot maar volledig kan worden gerealiseerd.

Je kunt een (basis) RI&E aanvragen door te mailen naar Jorine Barents, juridisch beleidsmedewerker bij de KNMvD, via j.barents@knmvd.nl. Deze aanvraag is gratis voor leden met het ondernemerslidmaatschap van de KNMvD, maar moet nog ingevuld en getoetst worden. Niet-leden betalen voor een (basis)RI&E 1250 euro.

Klik hier voor meer informatie over de RI&E aanvraagprocedure.

Gerelateerde artikelen in deze “Week van de RI&E 2021”:

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen