Week van de RI&E

21 t/m 25 juni is het “Week van de RI&E”. Dit is een jaarlijks terugkerende week waarin aandacht wordt besteed aan het fenomeen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Arbode trapt deze week af. Zij hebben al bij diverse praktijken een RI&E getoetst en hierna volgt een aantal van hun bevindingen.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een inventarisatie van alle risico’s op het gebied van arbobeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) en vervolgens bepalen hoe belangrijk ieder aandachtspunt is. Daarbij ligt de focus op knelpunten die verbeterd moeten worden, maar is er ook aandacht voor de punten die goed geregeld zijn.  Op basis van de aandachtspunten kan een plan van aanpak worden opgesteld met daarin hoe ieder aandachtspunt wordt aangepakt, wie daar verantwoordelijk voor is en wanneer de aanpak gereed moet zijn.

Waarom een RI&E?

Een RI&E is uitgangspunt voor het arbobeleid dat een werkgever moet voeren.

Met goede arbeidsomstandigheden voorkomt men arbeidsgerelateerd verzuim en ongevallen. Mocht er op het werk iets gebeuren ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden, dan kan dat leiden tot een aansprakelijkheidsstelling. Wanneer een up-to-date RI&E ontbreekt, staat de werkgever niet sterk. Veel verzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat er een up-to-date RI&E moet zijn. Tenslotte: het hebben van een up-to-date RI&E is al sinds 1994 een verplichting vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Wanneer deze ontbreekt kan Inspectie-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete opleggen.

De KNMvD-methodiek

KNMVD heeft sinds begin vorig jaar een eigen methodiek om de RI&E uit te voeren onder begeleiding van een adviseur. Veel praktijken hebben hier inmiddels al gebruik van gemaakt. Uit een eerste analyse komen de volgende aandachtspunten regelmatig naar voren:

  • Arbobeleid is vaak niet opgesteld en/of vastgelegd.
  • Vrije toegang tot de arbodienst/bedrijfsarts voor de medewerkers is regelmatig niet geregeld.
  • Onbekend is wat de rollen zijn van preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en arbodienst/bedrijfsarts.
  • Er is niet altijd een BHV-er aanwezig op de locatie.
  • De balie/receptie is vaak niet op hoogte en/of in hoogte verstelbaar voor de medewerkers.
  • Keuringen en onderhoud van arbeidsmiddelen zoals elektrische onderzoekstafels ed. ontbreken.
  • Veiligheidsinformatiebladen en werkinstructies van de gevaarlijke stoffen ontbreken nog al eens.

Meer weten of een RI&E aanvragen?

Neem contact op met Jorine Barents van de KNMvD via j.barents@knmvd.nl.

PS: In deze week van de RI&E zullen we dagelijks een stuk plaatsen over een onderwerp waar je als werkgever beleid voor dient te hebben. Houd deze site dus in de gaten!

Gerelateerde artikelen in deze “Week van de RI&E 2021”:

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen