Werk je mee aan onderzoek naar loopbaankeuzes van dierenartsen?

Beste dierenarts,

Ben je afgestudeerd tussen 2009 en 2019? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan ons onderzoek naar loopbaankeuzes van dierenartsen in de eerste tien jaar na afstuderen en de (eventuele) redenen om te stoppen met werken in de praktijk. Dit onderzoek wordt verricht door Danse Sonneveld (dierenarts) en Yvonne Goverts (organisatie- en communicatiedeskundige), beide masterstudenten aan de TIAS business school, ten behoeve van hun masterthesis. De opdrachtgever is Nicole Mastenbroek, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De aanleiding tot dit onderzoek is het gepercipieerde gebrek aan praktiserende dierenartsen op de arbeidsmarkt. Het doel ervan is enerzijds om inzicht te krijgen in loopbaankeuzes van jonge dierenartsen en anderzijds het verkrijgen van inzicht in de redenen om niet in de praktijk te willen of kunnen werken of deze binnen 10 jaar na afstuderen weer te verlaten. Het onderzoek draagt bij aan een actueel en feitelijk onderbouwd beeld over de beleving dat loopbaankeuzes van jonge dierenartsen bijdragen aan een tekort aan praktiserend dierenartsen in Nederland en de redenen waarom dit wel of niet zo is.

Zie ook het recent gepubliceerde artikel in het TvD over dit onderwerp.

Het invullen van deze enquête neemt 2 tot 12 minuten in beslag. Onder de respondenten worden drie cadeaubonnen verloot. LET OP: niet elke smartphone is geschikt om deze enquête in te vullen. Wij raden je aan om de enquête op een PC, laptop of tablet in te vullen. Mocht je het toch met je smartphone willen proberen, houd dan de liggende stand aan.

Klik op deze link om het onderzoek te starten.

Heb je vragen? Neem contact op met Danse Sonneveld: danse.sonneveld@gmail.com.

Namens Yvonne Goverts en Danse Sonneveld  hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen