Wijziging Accreditatieregels voor veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling

De reglementen van het CKRD zijn dynamisch, dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat om deze aan te passen indien de situatie daarom vraagt. Ook staat er in de reglementen dat er eens in de 5 jaar een evaluatie van deze reglementen plaats moet vinden.

De stuurgroep heeft dan ook de taak opgepakt om de accreditatieregels te evalueren en een aantal wijzigingen voorgesteld. Vervolgens is er akkoord gevraagd bij het bestuur voor een aantal wijzigingen. Deze zijn goedgekeurd en doorgevoerd.

Je kunt de versie 2.0 van de accreditatieregels en het beoordelingsprotocol hier nalezen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.