De reglementen van het CKRD zijn dynamisch, dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat om deze aan te passen indien de situatie daarom vraagt. Ook staat er in de reglementen dat er eens in de 5 jaar een evaluatie van deze reglementen plaats moet vinden.

De stuurgroep heeft dan ook de taak opgepakt om het reglement te evalueren en een aantal wijzigingen voorgesteld. Vervolgens is er akkoord gevraagd bij het bestuur voor een aantal wijzigingen. Deze zijn goedgekeurd en doorgevoerd.

U kunt de wijzigingen nalezen op:
www.kwaliteitdiergeneeskunde.nl/kwaliteit/CKRD