Contributiebedragen 2018

Ook in 2018 zal de KNMvD in het veterinaire krachtenveld haar geluid stevig laten horen en bieden wij de leden onze diensten aan en behartigen wij hun belangen op zowel individueel als gemeenschappelijk niveau.

Automatische incasso in 2018?

Onderstaand een overzicht van de incassotermijnen:
• De eerste termijn wordt geïncasseerd in de eerste week van februari 2018 (bij alle termijnkeuzes)
• De tweede termijn wordt geïncasseerd medio april 2018 (bij termijnkeuze 4)
• De derde termijn wordt geïncasseerd medio juli 2018 (bij termijnkeuze 2 en 4)
• De vierde termijn wordt geïncasseerd medio oktober 2018 (bij termijnkeuze 4)

Eventuele wijzigingen/reducties op uw contributienota worden automatisch in uw termijnfacturering verwerkt. Mocht u op een later tijdstip besluiten uw incasso weer te willen intrekken, dan kunt u via de website van de KNMvD een intrekkingsformulier downloaden.

Kiest u niet voor de automatische incasso?
Op 27 januari 2018 wordt de contributienota vervaardigd. Deze kunt u in twee termijnen betalen (voor 1 maart 2018 en voor 1 augustus 2018). In tegenstelling tot het afgelopen jaar wordt deze nota niet geprint, maar per e-mail verzonden. Alleen degenen die geen e-mailadres hebben, krijgen nog een papieren nota toegestuurd.

Mocht u eventueel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Harry Tissen van de KNMvD (030-6348900 of h.tissen@knmvd.nl).