Ziektekostenverzekering 2020

Wijzigingen basisverzekering 2020

Eigen risico blijft gelijk
Het eigen risico is een drempelbedrag dat mensen vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2020 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde.

Uitbreiding verzekeringspakket
Het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wijzigt tot nu toe ieder jaar. Ook per 2020 staan er weer meerdere wijzigingen op het programma.

  • Apotheekbereidingen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Logeervoorziening
  • Stoppen-met-rokenprogramma’s

Voor meer info: klik hier

Collectiviteitskorting wettelijk beperkt
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, wordt vanaf 2020 gehalveerd van 10% naar 5%.
Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten. In de praktijk blijken er veel collectiviteiten te zijn die alleen gebruikt worden om korting te genereren. Vandaar dat het ministerie van VWS heeft besloten om de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, vanaf 2020 te halveren.
De verlaagde maximale korting geldt alleen voor de basisverzekering, dus voor aanvullende pakketten kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen hoe hoog de eventuele korting is.

Nieuw in de aanvullende zorgverzekering per 2020

Voor de aanvullende verzekering zetten we steeds meer in op preventie en vitaliteit. Hieronder zetten wij de belangrijkste veranderingen in de dekking van uw aanvullende verzekering op een rij:

  • U krijgt een vergoeding van maximaal € 10.000,- voor tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval.
  • U krijgt een vergoeding voor een second opinion door Royal Doctors.

Aan deze dekkingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden welke u in de polisvoorwaarden kunt teruglezen.

Aanvullende dekkingen
Men kan kiezen uit verschillende aanvullende pakketten: Prima, Uitstekend en Subliem.

Tanddekkingen
Piketon: Tand Prima, Tand Uitstekend en Tand Subliem. Hier zijn voor het jaar 2020 geen wijzigingen in doorgevoerd.

Meer informatie?

Raadpleeg de Zorgspecial
In de Aon Zorgspecial vindt u meer informatie over de aanpassingen van het verzekeringspakket en de financiering van de Zorgverzekeringswet.
Voor de AON Zorgspecial: klik hier

Er zijn geen inlogcodes meer nodig voor premieberekening of aanvragen.
De collectiviteiten zijn te vinden op naam.
Dit kan op aon.nl/vergelijken

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen