Zutphen – Column Karin Hoogendijk

Ik woon er ruim 8 jaar, met veel plezier. Ik werkte ook ruim 8 jaar met haar inwoners, ook met veel plezier.

Zutphen heeft een grote antroposofische gemeenschap. Er zijn 2 vrije basis scholen, 1 vrije middelbare school, antroposofisch werkende huisartsen en een antroposofisch consultatiebureau. Daarbuiten nog een veelheid aan alternatieve helers en therapeuten, maar die laat ik even buiten beschouwing.

Antroposofisch georiënteerde ouders staan kritisch tegenover het vaccineren van hun kinderen; het doormaken van een kinderziekte helpt een kind in zijn ontwikkeling. Het lichaam dat het van zijn ouders heeft geërfd wordt dan tot een “eigen” lichaam gemaakt . Na het doormaken van een kinderziekte is een kind meer “ik” geworden en is het lichamelijk meer weerbaar. Tot zover Antroposofie voor Dummies.

Mij heeft het nooit kunnen bekoren. Zodra de oproep voor een vaccinatie voor een van de kinderen bij ons op de mat ligt ren ik met ze naar het consultatiebureau, wetende dat de populatiebescherming in Zutphen niet bijster groot is.

Het heeft er wel toe geleid dat ik heel wat vaccinatie gesprekken gevoerd heb. Want als je je kinderen kritisch dan wel niet vaccineert, waarom je huisdieren dan wel? Wat voor mij goed werkte is om direct aan de eigenaar duidelijk te maken dat ik er niet op uit was om ze om te praten. Dat heeft geen zin bij een sterke levensovertuiging. Ik luister en probeer neutraal te blijven (echt gehoord: liever geen NSAID’s, maar thuis wel citroensokjes omdoen bij een kat met koorts). Daarna zet ik wat feiten op een rij, om over na te denken. Bijvoorbeeld  dat Parvo dodelijk is en nog steeds regelmatig voorkomt. En vaak een korte uitleg over populatiebescherming en uitbraken.

Een overtuiging hebben mag. In een aantal zaken ga ik echter niet mee. Een kat willen laten steriliseren zonder NSAID’s, maar wel er zelf pré, per en post operatief naast wensen te zitten met Bach bloesem onder de neus van de kat tegen de pijn? Er zijn grenzen….

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen