Let op: NVWA gaat handhaven op de regels voor het fokken met gezelschapsdieren

Voor een betere handhaving van de wetgeving omtrent de fokkerij hebben het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in opdracht van LNV criteria ontwikkeld voor de beoordeling van (alle) kortsnuitige honden. Ook is er een deskundigenverklaring opgesteld over het fokken met de Bambino Sphynx kat. Voor de handhaving bij andere rassen en soorten, kan de NVWA zich baseren op wetenschappelijke bronnen of deskundigen om advies vragen. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zullen deze criteria benutten bij de handhaving van de regels voor de fokkerij.