Vetinf@ct 38: Update COVID-19/SARS-CoV-2 in dieren

In deze nieuwsbrief staan de (voorlopige) resultaten van de onderzoeken naar de rol van huisdieren in de transmissie van SARS-CoV-2 en de aangepaste maatregelen en adviezen voor omgang met huisdieren uit COVID-19 positieve huishoudens.