Richtlijn Vruchtbaarheidsbehandelingen als onderdeel van de veterinaire begeleiding van melkveebedrijven

De Richtlijn “Vruchtbaarheidsbehandelingen als onderdeel van de veterinaire begeleiding van melkveebedrijven” heeft tot doel dierenartsen een instrument te bieden waarmee op een transparante en onderbouwde wijze vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen worden voorgeschreven en toegepast, als onderdeel van een integrale veterinaire begeleiding.

Deze richtlijn geeft aanbevelingen om vruchtbaarheidshormonen op een transparante en onderbouwde manier voor te schrijven en in te zetten op melkveebedrijven. Het voorschrijven en toedienen van vruchtbaarheidshormonen gebeurt op basis van diagnostiek door de dierenarts op koeniveau.

De richtlijn is op 10 november 2020 tot stand gekomen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen