Veterinaire Specialisten

De Groep Veterinaire Specialisten is de belangenvereniging voor alle dierenartsen die in Nederland zijn geregistreerd als specialist of een Europese erkenning als specialist hebben. Samen met jou werkt de GVS aan het vergroten van de bekendheid van veterinaire specialisten onder het Nederlands publiek en onder beroepsgenoten.

LinkedIn: groep dierenarts specialist
Als je een profiel hebt aangemaakt op LinkedIn, willen wij je uitnodigen om de groep dierenarts specialist op te zoeken en je aan te melden. Met deze groep is het mogelijk om discussies op te starten, maar ook journal clubs mogelijk te maken. Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben, kunnen we gaan samenwerken om hier meer inhoud aan te geven.

Nieuws