Paard

groep paard knmvdWelkom op de pagina van Cluster Paard!

Het Cluster Paard vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van de paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar.

Netwerkvorming

Om te weten wat er speelt heeft het bestuur vaak contact met de KNMvD-leden van Cluster Paard. De klankbordgroep Paard komt een aantal keer per jaar bij elkaar en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over inhoudelijke en procesmatige onderwerpen. Ook heeft het Cluster een Whats-app groep om snel nieuws te delen en organiseert ze jaarlijks een Ledencontactdag.

Belangenbehartiging

Intern binnen de diergeneeskunde, bv bij Stichting Paard, als ook breed in de paardensector. Cluster Paard heeft actieve zitting in de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). De FNHB is onderdeel van de Sectorraad Paarden en zo heeft de paardendiergeneeskunde een stem binnen de paardensector. Leden van Cluster Paard zitten in de SRP werkgroep Gezondheid en in de werkgroep Welzijn. Zo denkt de paardendierenarts mee met het beleid in Nederland en kan zich profileren als expert op het gebied van paardengezondheid en –welzijn. Jaarlijks hebben we overleg met allerlei stakeholders, zoals de faculteit diergeneeskunde, de farmaceutische industrie en bv de stamboeken en LTO. Internationaal zijn we lid van de FEEVA en BEVA.

Kwaliteit

Het Cluster Paard staat voor kwalitatief hoogstaande paardengeneeskunde. Dit is ook nodig om de paardendierenarts goed te kunnen positioneren. Hierbij staat permanente educatie en ontwikkeling centraal. Dierenartsen moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om op verscheidene gebieden hun kennis en kunde te ontwikkelen. Het Cluster Paard probeert de Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts meer in de kijker te spelen bij verschillende partijen. De Erkende paardendierenartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld uitbraken van ziekten, toezichthoudende functies, gezondheidschecks voor wedstrijden etc. Met deze erkenningen kan men een gegarandeerd  kwaliteitsniveau verwachten van de dierenarts en hen daarom met een gerust hart inzetten op velerlei gebied.

Nascholing kan op verschillende manieren aangeboden worden. Eén keer per twee jaar wordt een cyclus actualiseringscursussen georganiseerd. Om het aanbod te verbreden en de mogelijkheden te vergroten, is nascholing door middel van e-learning een mooie aanvulling. Hiernaast worden voor specifieke doelgroepen cursussen georganiseerd. Bijvoorbeeld over de keuring van paarden of cornage. Ook wordt het boekje “de veterinaire keuring van het paard” indien nodig aangepast aan de nieuwe inzichten en richtlijnen.

De expertise van de leden van het Cluster Paard is terug te vinden in het Tijdschift voor Diergeneeskunde en in bijdragen aan het vakblad voor de professionele paardensector ‘De Hippische Ondernemer’.

Paardenwelzijn

Dierenwelzijn en dus ook paardenwelzijn heeft in toenemende mate de aandacht en is zelfs steeds meer een ‘hot item’. De consument wordt steeds bewuster van dierenwelzijn door de media en bijvoorbeeld het ‘beter leven’ keurmerk op producten van dierlijke oorsprong dat inmiddels 10 jaar bestaat. Maar niet alleen de consument vraagt om transparantie over de herkomst van producten of omstandigheden van gehouden dieren, ook de overheid legt druk. Zaken die men vroeger normaal vond, kunnen nu onbespreekbaar zijn. Er zijn echter genoeg dierenwelzijnskwesties waar nog te weinig aandacht voor is of waar mensen zich simpelweg niet bewust zijn van een dierenwelzijnsprobleem.

De paardendierenarts is bij uitstek de specialist op het gebied van paardenwelzijn. KNMvD-Cluster Paard heeft paardenwelzijn hoog in het vaandel en wil bijdragen aan het vergroten van de bewustwording en kennis op dit gebied bij paardendierenartsen en paardeneigenaren. De paardendierenarts kan deze kans benutten om zijn expertise en deskundigheid ten volle te benutten en zich als adviseur te presenteren in de paardensector.

Het project Surveillance Equine Infectieziekten Nederland (SEIN) is onlosmakelijk verbonden met paardenwelzijn. SEIN is een samenwerkingsverband tussen het Cluster Paard en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en wordt mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim Animal Health. SEIN voorziet deelnemende dierenartsen van een wekelijks alert tot op tweecijferig postcodegebied van de volgende (belangrijkste) infectieuze luchtwegaandoeningen bij het paard in Nederland: Droes, Rhinopneumonie, Influenza. Door de resultaten te monitoren kan het Cluster Paard de lobby naar de hippische partijen opvoeren om vaccinatiebeleid aan te passen.

Dierenwelzijn heeft veel grijze gebieden en daarom is het belangrijk om hierover in gesprek te blijven met allerlei partijen in de paardensector. Het Keurmerk Paardenwelzijn is bijvoorbeeld een initiatief van de Sectorraad Paarden (SRP). Deze scan is ontwikkeld om het welzijn van paarden in Nederland te verbeteren door bewustwording te vergroten. Het Cluster Paard heeft via de FNHB zitting in de SRP en promoot het gebruik van dit Keurmerk Paardenwelzijn.

De jeugd heeft de toekomst! Commissie Jong cluster Paard

Speciaal voor bijna en pas afgestudeerde paardendierenartsen (tot 5 jaar na afstuderen) is in samenwerking met het Cluster Paard de Commissie Jong cluster Paard – het JongCP – opgericht.

Cluster Paard

Het Cluster Paard bestaat uit paardenleden van de KNMvD en heeft een driekoppig Clusterbestuur. De voorzitter zit ook in het KNMvD-bestuur. Het Cluster Paard heeft twee vertegenwoordigers in de Raad van Afgevaardigden (voormalige ledenraad).

Voordelen van Clusterlidmaatschap
  • Belangenbehartiging
  • Actuele informatie over medicatie en ziekten
  • Als lid van cluster Paard ben je automatisch lid van de FNHB. Je ontvangt daarnaast 6 keer per kaar het vakblad ‘De Hippische Ondernemer’
  • Profiteren van het ‘affiliate lidmaatschap’ van BEVA

KNMvD is aangesloten bij BEVA. Als lid van ons Cluster Paard heb je daardoor de mogelijkheid om gebruik te maken van de voordelen van het geassocieerd lidmaatschap van BEVA (zij noemen dit ‘affiliate membership’). Dat omvat onder meer toegang tot een schat aan (online) informatie, korting op literatuur, cursussen, trainingen en evenementen van BEVA, zoals hun befaamde jaarlijkse congres en speciale apps voor de paardendierenarts.
Meer daarover lees je hier!

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap.

Contactinformatie
Aarzel niet contact met ons op te nemen!