Internationale partners

De KNMvD vindt het belangrijk dat dierenartsen ook internationaal goed vertegenwoordigd zijn en ook daar een veterinaire vuist kunnen maken als dat nodig is. Om die reden agenderen wij vanuit Nederland regelmatig zaken bij de FVE en de WVA en zorgen we ervoor dat er Nederlandse dierenartsen op belangrijke posities binnen deze organisaties actief zijn.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende organisaties.

Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

De Federation of Veterinarians in Europe (FVE) is de Europese koepelorganisatie van en voor dierenartsen. De FVE behartigt onze belangen in Brussel. Dat is belangrijk omdat een groot deel van de wet- en regelgeving waar je als dierenarts mee te maken krijgt daar vandaan komt. Denk daarbij aan regels over diergeneesmiddelen, dierziektebestrijding en dierenwelzijn. De FVE vertegenwoordigt dierenartsen in overleg met de Europese instituties als de Europese Commissie en andere stakeholders zoals Eurogroup for Animals (Dierenbescherming), Copa Cogeca (LTO), IFAH (FIDIN). De FVE versterkt de positie van de dierenartsen binnen het Europese speelveld, onder andere door standpunten op te stellen op het terrein van bijvoorbeeld diergezondheid en dierenwelzijn.

Vertegenwoordigers

Sophie Deleu
Sophie Deleu
Voorzitter KNMvD

 

 

Jobke van Hout
Jobke van Hout
Vertegenwoordiger FVE Working Group Medicines

Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)

De FECAVA vertegenwoordigt meer dan 25.000 gezelschapsdierenartsen in 39 Europese landen. Ze streeft ernaar om de veterinaire zorg van dieren te verbeteren door middel van professionele ontwikkeling. Ook pakt ze issues met gezelschapsdieren op Europees niveau aan en werkt ze nauw samen met andere Europese veterinaire organisaties en stakeholders. FECAVA is actief op verschillende thema’s zoals One Health en dierenwelzijn.

Vertegenwoordiger

Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA)

FEEVA werkt aan knelpunten rondom de gezondheid en het welzijn van paarden in heel Europa.

Vertegenwoordiger

Thibault Frippiat
Thibault Frippiat
Clustervoorzitter Paard

British Equine Veterinary Association (BEVA)

BEVA wordt gerund door een groep gepassioneerde paardenartsen. Zij promoot en leidt een community van paardendierenartsen door een platform te bieden voor discussie en uitwisseling van ideeën over het management, de gezondheid en het welzijn van het paard.

Vertegenwoordiger

Thibault Frippiat
Thibault Frippiat
Clustervoorzitter Paard

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

WSAVA vertegenwoordigt meer dan 200.000 gezelschapdierenartsen werelwijd. De missie van de WSAVA is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren over de hele wereld. De WSAVA heeft 4 speerpunten:

  1. Het bevorderen van het welzijn van gezelschapsdieren;
  2. Het ontwikkelen van wereldwijde relevante richtlijnen op het gebied van veterinaire zorg;
  3. Zorgen voor nascholing voor gezelschapsdierenartsen;
  4. Het verbeteren en kenbaar maken van het belang van One Health bij gezelschapsdieren.

World Veterinary Association (WVA)

De World Veterinary Association (WVA) heeft een vergelijkbare positie als de FVE, maar dan op globaal niveau. De WVA heeft onder andere overleg met de World Health Organization (WHO), de World Organization for Animal Health (OIE) en de Food and Agricultural Organization (FAO). De missie van WVA is het verzekeren en promoten van diergezondheid, dierwelzijn en publieke gezondheid wereldwijd.

 

Union of European Veterinary Practitioners (UEVP)

UEVP vertegenwoordigt meer dan 140.000 praktiserende dierenartsen in Europa door nationale organisaties samen te brengen en te vertegenwoordigen. Klik hier voor meer informatie over de missie en visie van de UEVP.

Vertegenwoordiger

Rens van Dobbenburgh
Rens van Dobbenburgh
Afgevaardigde namens cluster Landbouwhuisdieren
Bob Carrière
Bob Carrière
Afgevaardigde namens cluster Gezelschapsdieren

European Association of State Veterinary Officers (EASVO)

EASVO vertegenwoordigt de veterinaire inspecteurs (toezichthoudende dierenartsen), waarvan de meesten werken voor de overheid. Ze zijn betrokken bij nationale programma’s voor uitroeiing van dierziekten, de bescherming van de volksgezondheid en de inspectie van voedsel of dieren

Suzanne Berlinski
Suzanne Berlinski
Afgevaardigde namens cluster DIMEO

European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI)

EVERI is een overkoepelende organisatie van nationale en Europese organisaties van dierenartsen die werkzaam zijn in het onderwijs, onderzoek of de industrie. De doelen van de EVERI zijn:

  • Leden voorzien van informatie over beleid en wetgeving gerelateerd aan educatie, professionele kwalificaties, medicatie en het welzijn van dieren in laboratoria;
  • Het bieden van een platform voor dierenartsen werkzaam in onderwijs, onderzoek en industrie;
  • Vertegenwoordiging op Europees niveau;
  • Coördinatie tussen de verschillende leden van de FVE.

Vertegenwoordigers

Bart de Leeuw
Bart de Leeuw
Bestuurslid EVERI (secretaris) - Afgevaardigde namens Cluster DIMEO

Union of European Veterinary Hygienists (UEVH)

De doelen van UEVH zijn:

  • Het onderzoeken en aanbevelen van maatregelen zodat de kwaliteit en veiligheid van voedsel verbetert, met als doel het beschermen en waarborgen van de volksgezondheid.
  • Het promoten van de rol van de dierenarts in de voedselketen van stal tot tafel.

Vertegenwoordigers

Dorien Eppink
Dorien Eppink
Afgevaardigde namens cluster DIMEO

American Association of Equine Practitioners (AAEP)

De missie van de AAEP is om de gezondheid en het welzijn van het paard te verbeteren, de professionele ontwikkeling van haar leden te bevorderen en tools te bieden ten behoeve van de paardenindustrie.

Vertegenwoordiger

 

 

Thibault Frippiat
Thibault Frippiat
Clustervoorzitter Paard