De KNMvD is een vereniging voor en door dierenartsen. Onze vereniging heeft drie belangrijke doelen. Ten eerste behartigen wij de belangen van onze leden, de dierenartsen. Dit doen we onder andere door onze kennis en ervaring in te brengen bij de totstandkoming van (overheidsbeleid). Ook werken wij aan de ontwikkeling en de professionalisering van ons beroep. Denk daarbij aan het organiseren van nascholing of het bevorderen van kwaliteit. Tenslotte bieden wij dierenartsen die lid zijn een groot aantal producten en diensten die van belang zijn bij de uitoefening van hun beroep, zoals het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en een helpdesk voor vragen en advies.

Het beleid van de KNMvD wordt vormgegeven door het bestuur. De leden kunnen hier invloed op uitoefenen, onder andere via hun vertegenwoordiging in de raad van afgevaardigden. In de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging georganiseerd is. Op het verenigingsbureau van de KNMvD werken professionals die het bestuur en de leden ondersteunen.

Daarnaast heeft de KNMvD ook een aantal commissies en werkgroepen waarin dierenartsen zich vrijwillig inzetten voor de beroepsgroep. Omdat dierenartsen actief zijn in uiteenlopende disciplines kent de KNMvD verschillende clusters voor onder andere voor landbouwhuisdieren-, gezelschapsdieren- en paardendierenartsen. Ook voor dierenartsen die buiten de praktijk werkzaam zijn, senioren, pas afgestudeerde dierenartsen en studenten diergeneeskunde is een platform ingericht.

Als beroepsorganisatie heeft de KNMvD een Code voor de dierenarts waarin gedragsregels voor en verantwoordelijkheden van dierenartsen zijn vastgelegd. In de Code staan de belangen van het dier, de cliënt en de samenleving centraal. Indien een lid van de KNMvD van mening is dat een ander lid zich niet aan deze Code houdt, kan er een klacht worden ingediend bij de Ereraad.

Wil je lid worden van de KNMvD? Klik dan hier.