Senior Dierenartsen

De commissie senioren van de KNMvD zet zich in voor KNMvD-leden die 65 jaar en ouder zijn, vervroegd gepen­sioneerd, met vut of met wachtgeld zijn. Leden die niet tot deze categorieën behoren, maar die 35 jaar of langer zijn afgestudeerd dienen zich persoonlijk aan te melden om voortaan tot de doelgroep gerekend te worden.

Doel: Het platform senioren heeft tot doel het bevorderen van de betrokkenheid bij de KNMvD door het bieden van service op diverse gebieden, waarbij de onderlinge veterinaire band wordt gecontinueerd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: Tine Beulink, Hylke Jorritsma, Hans Lambeek, Koos Verhoeff (secretaris), Nel Warringa en voorzitter Liebe Vellenga.

Activiteiten
De bijeenkomsten van de projectgroep Veterinaire informatiedagen zijn inmiddels een populaire traditie. Tweemaal per jaar – in het voorjaar en in het najaar – wordt er centraal in Nederland een dag georganiseerd met twee lezingen op hoog niveau en ruim voldoende gelegenheid voor gezelligheid. De thema’s zijn divers, in het verleden ging het bijvoorbeeld over de plaats van het dier in de samenleving; stamcellen; zin en onzin van superfoods; de invloed van testosteron op het gedrag; reparatie van genen en kanker; gebruik van antibiotica; de Caring Vets. Op de verslagpagina vindt u impressies van deze dag.

Er worden ook met regelmaat excursies gehouden, de laatste excursie was in mei 2022 (zie verslagpagina). Deze excursie ging naar omgeving Steenwijk.

Veterinaire Informatiedag voor Senior Dierenartsen

In 2020 en 2021 moest de Projectgroep noodgedwongen melden, dat de geplande 27e Veterinaire Informatiedag geen doorgang kon vinden. De maatregelen rond de COVID-19 pandemie lieten dat niet toe. Ondertussen hebben de genomen maatregelen, met name het grootschalige vaccinatieprogramma, geleid tot een ruime versoepeling van de restricties, waardoor de 27e Veterinaire Informatiedag op 30 maart 2022 door kon gaan. De 28e Veterinaire Informatiedag voor Seniordierenartsen heeft op 30 november 2022 plaatsgevonden. 

Naar verwachting zal op woensdag 22 maart 2023 de 29e Veterinaire Informatiedag voor Seniordierenartsen plaatsvinden.  De Projectgroep biedt u weer een interessant en informatief programma aan met zeer bekende inleiders. Zij spreken over actuele, soms prikkelende thema’s die raakvlakken hebben met onze professie. De indeling van het programma is zoals gebruikelijk: twee lezingen met een ruime pauze en napraten voor de onderlinge contacten.  

Reizen

Ten minste eenmaal per jaar organiseert de projectgroep Reizen een ledenreis met een veterinair tintje. De reis in 2018 ging naar Schotland, in 2017 naar Portugal, in 2016 naar Italië en in 2015 naar het noorden van Duitsland. De bestemming van 2019 was de Baltische Staten. In 2021  zijn de senior dierenartsen met elkaar op pad geweest naar Twente(september) en naar de Achterhoek (oktober). De verslagen van alle reizen sinds 2007 zijn te vinden op de verslagpagina.

TvD
De projectgroep Artikelen Tijdschrift voor Diergeneeskunde interviewt seniordierenartsen over heden en verleden, persoonlijke ontwikkelingen, carrières, standpunten, kritieken of anekdotes die een diergeneeskundige achtergrond hebben. Op de verslagpagina van het platform senioren kunt u de artikelen terugvinden.

Bekijk de verslagpagina over de activiteiten van de commissie senioren.

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom bent u lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap