Senior Dierenartsen

De commissie senioren van de KNMvD zet zich in voor KNMvD-leden die 65 jaar en ouder zijn, vervroegd gepen­sioneerd, met vut of met wachtgeld zijn; kortom de groep die contributie betaalt volgens categorie C en D. Leden die niet tot deze categorieën behoren, maar die 35 jaar of langer zijn afgestudeerd dienen zich persoonlijk aan te melden om voortaan tot de doelgroep gerekend te worden.

Doel: Het platform senioren heeft tot doel het bevorderen van de betrokkenheid bij de KNMvD door het bieden van service op diverse gebieden, waarbij de onderlinge veterinaire band wordt gecontinueerd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: Tine Beulink, Hylke Jorritsma, Hans Lambeek, Koos Verhoeff (secretaris), Nel Warringa en voorzitter Liebe Vellinga.

Activiteiten
De bijeenkomsten van de projectgroep Veterinaire informatiedagen zijn inmiddels een populaire traditie. Tweemaal per jaar – in het voorjaar en in het najaar – wordt er centraal in Nederland een dag georganiseerd met twee lezingen op hoog niveau en ruim voldoende gelegenheid voor gezelligheid. De thema’s zijn divers, in het verleden ging het bijvoorbeeld over de plaats van het dier in de samenleving; stamcellen; zin en onzin van superfoods; de invloed van testosteron op het gedrag; reparatie van genen en kanker; gebruik van antibiotica; de Caring Vets. Op de verslagpagina vindt u impressies van deze dag.

  •  De 27ste informatiedag is vanwege COVID-19 uitgesteld tot najaar 2021.

Er worden ook met regelmaat excursies gehouden, de laatste excursie was op 25 september 2018 (zie verslagpagina). Deze excursie ging naar de verbouwde GD en de stad Deventer.

Bekijk de verslagpagina over de activiteiten van de commissie senioren.

Reizen
Ten minste eenmaal per jaar organiseert de projectgroep Reizen een ledenreis met een veterinair tintje. De reis in 2018 ging naar Schotland, in 2017 naar Portugal, in 2016 naar Italië en in 2015 naar het noorden van Duitsland. Het verslag van alle reizen sinds 2007 is te vinden op de verslagpagina.
De bestemming van 2019 was de Baltische Staten.

TvD
De projectgroep Artikelen Tijdschrift voor Diergeneeskunde interviewt seniordierenartsen over heden en verleden, persoonlijke ontwikkelingen, carrières, standpunten, kritieken of anekdotes die een diergeneeskundige achtergrond hebben. Op de verslagpagina van het platform senioren kunt u de artikelen terugvinden.

Bekijk de verslagpagina over de activiteiten van de commissie senioren.