Enquêtes studenten en onderzoekers

Vind jij het leuk om studenten en onderzoekers te helpen met hun onderzoek? De KNMvD krijgt regelmatig de vraag of ze enquêtes wil verspreiden onder haar leden. Voor het gemak zijn deze enquêtes daarom gebundeld op knmvd.nl. Klik op onderstaande button of te zien of er iets interessants voor jou bij zit. Je helpt de studenten enorm door hun enquête in te vullen. Zelf student en wil jij graag jouw onderzoek verspreiden onder onze leden? Neem dan contact met ons op via webmaster@knmvd.nl


Geplaatst 22 februari 2024

Hoe herkennen en handelen we bij mogelijke gevallen van dierenmishandeling?

In het kader van de master onderzoeksstage diergeneeskunde doe ik een onderzoek in het veterinaire domein naar het voorkomen, herkennen en opvolgen van gevallen waarin er vermoedens zijn van dierenmishandeling. Deze enquête is in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut opgesteld. Ik wil u vriendelijk verzoeken om de onderstaande enquête in te vullen.
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_aguogNfqQWHGdgy

Daarnaast willen wij met deze enquête de behoefte peilen voor een website-pagina met een duidelijke beslisboom voor dierenmishandeling, inclusief praktische voorbeelden, specifiek gericht op dierenartsen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om te bepalen of een dergelijke tool wenselijk is voor exclusief gebruik door dierenartsen op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Wanneer u nog vragen of opmerkingen hebt over deze enquête kunt u contact opnemen met r.gommers@students.uu.nl. Het invullen van de vragenlijst bestaat uit 20 vragen en duurt z’n 10 minuten. LET OP: de deadline voor de enquête loopt t/m 25 maart!


Geplaatst: 15 februari 2024

Enquête over het management van ziekten rond het afkalven en vruchtbaarheidsbegeleiding van koeien

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Europese studie die opgezet is door de Universiteit van Lissabon in samenwerking met 11 andere Europese landen (waaronder Nederland). Het doel van de studie is het onderzoeken van de huidige behandelingen, gerelateerd aan ziekten rondom het afkalven en het vruchtbaarheidsmanagement op Europese rundveebedrijven.

De onderzoeksresultaten zullen inzicht geven in de relatie tussen wat er gebeurt op een bedrijf aan behandelingen en de beste behandelingen vanuit de wetenschappelijke literatuur. Deze informatie zal gebruikt worden om eventuele hiaten in de kennis op te sporen en aan de hand daarvan effectieve trainingen voor veehouders te organiseren. Daarnaast willen we vernieuwde protocollen opstellen en zo het vertrouwen van de consument in de rundveehouderij stimuleren.

Procedure
Als u toestemming geeft om mee te doen aan de studie, willen we u vragen om de onderstaande online enquête in te vullen. Deze zal ongeveer 10 minuten van uw tijd innemen.

Vul hier de enquête in.

Delen enquête onder veehouders

Ook veehouders kunnen de enquête invullen. Deel de link dan ook gerust via bijvoorbeeld de praktijknieuwsbrief.


Geplaatst: 8 februari 2024

Ruptuur van de aorta bij het Friese paard en andere diersoorten

Momenteel ben ik bezig met mijn studie ‘master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde aan Universiteit Gent. Bij deze zou ik u willen vragen om deze enquête in te vullen in het kader van mijn masterproefonderzoek. Met het onderzoek wil ik een indicatie krijgen van aortarupturen bij zowel het Friese paard als het niet Friese paard. Zo kan ik een beeld krijgen over de epidemiologie van de aortaruptuur.

Vul de enquête hier in
Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.
Bedankt voor uw hulp met het invullen van deze enquête.
Ezra van der Sar


Geplaatst: 7 februari

Doe mee aan de NIFTY Pets survey (Engelstalige enquête)

Stel u heeft een corpus alienum verwijderd uit het maagdarmkanaal van een volwassen hond. Schrijft u post-operatief antibiotica voor en zo ja, voor hoe lang?

De Faculteit Diergeneeskunde is betrokken bij een internationaal onderzoek naar het hoe en waarom gezelschapsdierenartsen antibiotica voorschrijven. Door middel van een (Engelstalige) enquête onder gezelschapsdieren werkzaam in verschillende landen verspreid over de wereld willen we de beweegredenen en overwegingen ophalen.

De enquête gaat over de behandeling van honden die zich in de eerste lijn presenteren met acute diarree, urineweginfecties en na een operatie waarbij een vreemd lichaam is verwijderd.

Het invullen van de enquête duurt ca. 5 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden helpen ons de belangrijkste drijfveren voor antibioticagebruik in bovenstaande situaties te identificeren. De resultaten zullen gebruikt worden om nieuwe of bestaande richtlijnen zoveel mogelijk aan te passen aan de werkwijze in de praktijk.
Vul hier de enquête in
Ook interessant: Decision making for antibiotic use


Geplaatst: 7 februari 2024

Enquête evaluatie diergezondheidsmonitoring

Deze enquête maakt deel uit van de evaluatie van de diergezondheidsmonitoring van GD. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van dierenartsen en veehouders om al dan niet gebruik te maken van GD Veekijker. De enquête bestaat uit verschillende, waarbij u kunt aangeven of u het met de stelling eens of oneens bent. We vragen om uw mening, dus er bestaat geen goed of fout antwoord.

Vrijwillige deelname: Uw deelname aan deze enquête is geheel vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten om de enquête te beëindigen. Anonimiteit: Deze enquête is volledig anoniem. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse en zullen niet herleidbaar zijn tot specifieke personen, dierenartspraktijken of veehouders.

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_41LjnXxvEmMy1Ui

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname,
Imke Vredenberg
Promovenda Faculteit Diergeneeskunde