Externe vertegenwoordiging KNMvD

De KNMvD is extern vertegenwoordigd bij onder meer de volgende organiaties/gremia: