Externe vertegenwoordiging KNMvD

De KNMvD is extern vertegenwoordigd bij onder meer de volgende organisaties/gremia: