Gezelschapsdieren

De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) vertegenwoordigt en verenigt binnen de KNMvD de dierenartsen die werkzaam zijn in de gezelschapsdierensector.

De GGG heeft als doel de ​gezelschapsdierenarts te​ ​positioneren als onafhankelijke​ ​deskundige ​​en ​als ​dé ​​adviseur ​op ​​het ​gebied ​van ​gezondheid ​en ​welzijn ​van gezelschapsdieren. ​Verder streven wij ​naar ​continue ​verbetering ​van ​de ​kwaliteit ​van ​​de diergeneeskunde ​voor ​gezelschapsdieren en verantwoord ​huisdierenbezit. Hierbij hebben wij als ​doel ​de gezondheid ​en ​het ​welzijn​ ​van gezelschapsdieren én gezelschapsdierenartsen ​te ​bevorderen. ​

​De ​​GGG behartigt ​de ​belangen ​van​ ​de ​gezelschapsdierenartsen, ​zowel​ ​binnen ​de ​vereniging ​als ​naar andere ​​partijen. Wij zijn een belangrijke gesprekspartner bij overleggen over onderwerpen die de gezelschapsdierenartsen en -sector aan gaan. Te denken valt hierbij aan I&R, project Fairfok, diermishandeling, bijtincidenten en agressieve hondenrassen, antibiotica reductie in gezelschapsdierenpraktijk, richtlijnen en formularia.

PEGD

Via de stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) stimuleren wij gezelschapsdierenartsen om hun kennis te ontwikkelen en zo de kwaliteit van diergeneeskunde hoog te houden.

Stichting Voorjaarsdagen

Via de Stichting Voorjaarsdagen zijn wij verantwoordelijk voor het welslagen van European Veterinary Conference ‘de Voorjaarsdagen’. Ook de alom bekende Najaarsdag is van de GGG. Evenementen waar collegae wetenschappelijke en praktische nascholing kunnen volgen en elkaar kunnen ontmoeten.

LICG

Door het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) financieel te steunen, werken wij mee aan een betrouwbare website met consumenteninformatie waarmee tegelijkertijd de dierenarts ondersteund wordt in zijn communicatie richting diereigenaar. Een groot deel van de opbrengst van de KNMvD EU-dierenpaspoorten en vaccinatieboekjes gaat naar het LICG.

PETscan

Met het ondersteunen van project PETscan dragen we bij aan het in kaart brengen van de incidentie van erfelijke ziekten en tot ziekte leidende schadelijke raskenmerken.

 

Word lid

Word lid, want dan heb je invloed op ons beleid. Lid worden heeft zin, omdat je dan direct invloed kunt uitoefenen. Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD, kunnen lid worden van de Groep Gezelschapsdieren. Voor diergeneeskundestudenten geldt een aantrekkelijk tarief.

 

Ledenvoordeel GGG:

  • Meedenken over wat jij belangrijk vindt
  • Brede belangenbehartiging in de gezelschapsdierensector
  • Toegang tot achtergrond documenten en FAQ’s
  • Als eerste op de hoogte van nieuws en standpunten
  • Ondersteuning bij inzet digitale media
  • Gratis lidmaatschap FECAVA en WSAVA
  • Gratis deelname aan activiteiten van GGG-werkgroepen (Kat, Konijn en Gedrag)
  • Korting op Voorjaarsdagen en Najaarscongres
  • Zeer voordelig gebruik maken van VetLexicon Canis, Felis en Lapis van Vetstream
Word lid