Gezelschapsdieren

Het cluster Gezelschapsdieren vertegenwoordigt en verenigt binnen de KNMvD de dierenartsen die werkzaam zijn in de gezelschapsdierensector.

Het cluster Gezelschapsdieren heeft als doel de ​gezelschapsdierenarts te​ ​positioneren als onafhankelijke​ ​deskundige ​​en ​als ​dé ​​adviseur ​op ​​het ​gebied ​van ​gezondheid ​en ​welzijn ​van gezelschapsdieren. ​Verder streven wij ​naar ​continue ​verbetering ​van ​de ​kwaliteit ​van ​​de diergeneeskunde ​voor ​gezelschapsdieren en verantwoord ​huisdierenbezit. Hierbij hebben wij als ​doel ​de gezondheid ​en ​het ​welzijn​ ​van gezelschapsdieren én gezelschapsdierenartsen ​te ​bevorderen. ​

Het cluster Gezelschapsdieren behartigt ​de ​belangen ​van​ ​de ​gezelschapsdierenartsen, ​zowel​ ​binnen ​de ​vereniging ​als ​naar andere ​​partijen. Wij zijn een belangrijke gesprekspartner bij overleggen over onderwerpen die de gezelschapsdierenartsen en -sector aan gaan. Te denken valt hierbij aan I&R, project Fairfok, diermishandeling, bijtincidenten en agressieve hondenrassen, antibiotica reductie in gezelschapsdierenpraktijk, richtlijnen en formularia.

PEGD

Via de stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) stimuleren wij gezelschapsdierenartsen om hun kennis te ontwikkelen en zo de kwaliteit van diergeneeskunde hoog te houden.

Stichting Voorjaarsdagen

Via de Stichting Voorjaarsdagen zijn wij verantwoordelijk voor het welslagen van European Veterinary Conference ‘de Voorjaarsdagen’. Ook de alom bekende Najaarsdag is van het cluster Gezelschapsdieren . Evenementen waar collegae wetenschappelijke en praktische nascholing kunnen volgen en elkaar kunnen ontmoeten.

LICG

Door het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) financieel te steunen, werken wij mee aan een betrouwbare website met consumenteninformatie waarmee tegelijkertijd de dierenarts ondersteund wordt in zijn communicatie richting diereigenaar. Een groot deel van de opbrengst van de KNMvD EU-dierenpaspoorten en vaccinatieboekjes gaat naar het LICG.

PETscan

Met het ondersteunen van project PETscan dragen we bij aan het in kaart brengen van de incidentie van erfelijke ziekten en tot ziekte leidende schadelijke raskenmerken.

Word lid

Als lid heb je invloed op ons beleid. Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die lid zijn van de KNMvD, kunnen hun clusterkeuze doorgeven in ‘Mijn Profiel’ waarmee je stemrecht krijgt binnen het cluster naar keuze.

Word lid

Gezelschapsdieren

Commissies

  • Kattengeneeskunde
  • Veterinaire Gedragsgeneeskunde
  • Konijnengeneeskunde
  • Jonge honden