Meedenken, meepraten, meedoen

De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenarts en de bevordering van de diergeneeskunde. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. We bewaken de kwaliteit en het imago van het beroep. We nemen standpunten in om duidelijk te maken waar we als dierenartsen voor staan. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Ook internationaal vertegenwoordigt de KNMvD de Nederlandse dierenartsen via de Federation of Veterinarians of Europe en de World Veterinary Association. Daarbij luisteren we goed naar wat onze leden vinden en zoeken we de samenwerking op om onze doelen te bereiken. Meer informatie over de onderwerpen waar we ons mee bezighouden vind je in diverse dossiers.

Samen staan we sterk

Om voldoende draagvlak voor beleid te hebben en om invloed te kunnen uitoefenen op stakeholders, is het van belang dat zoveel mogelijk dierenartsen lid zijn van de KNMvD. Hoe groter de achterban, hoe beter wij de belangen van onze leden kunnen behartigen. Word daarom lid van de KNMvD en meld je aan.