Belangenbehartiging

De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenartsen en de bevordering van de diergeneeskunde. In ons werk staan diergezondheid, dierenwelzijn en veterinaire volksgezondheid centraal. Wij bewaken de kwaliteit en het imago van het beroep en versterken zo de sociaal economische positie van de dierenarts.

We overleggen bijvoorbeeld met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de faculteit Diergeneeskunde over beleidszaken. Denk maar eens aan de bestrijding van dierziekten en wet- en regelgeving op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen. Ook internationaal vertegenwoordigt de KNMvD de Nederlandse dierenartsen via de Federation of Veterinarians of Europe en de World Veterinary Association.

De KNMvD vertegenwoordigt de beroepsgroep in het maatschappelijk debat over kwesties die dierenartsen aan gaan. We nemen standpunten in om duidelijk te maken waar we als dierenartsen voor staan. Daarbij luisteren we goed naar wat onze leden vinden en zoeken we de samenwerking op om onze doelen te bereiken.

Door lid te worden van de KNMvD zorg je ervoor dat we samen sterker staan. Door het inzetten van de kennis en ervaring van onze leden slagen we er in om de belangen van dierenartsen goed te positioneren. Op het bureau werken professionals die het bestuur en de leden daarbij ondersteunen.

Meer informatie over de belangenbehartiging van de KNMvD vindt u in diverse dossiers.

Wij spannen ons in om de samenhang binnen de beroepsgroep te stimuleren. Zo hebben wij jaarlijks een congres met een breed, diersoortoverschrijdend programma.

De clusters van de KNMvD hebben daarnaast eigen bijeenkomsten en vergaderingen waar thema’s aan bod komen die aansluiten bij het vakgebied van de (vak)groep. De clusters organiseren daarnaast voor dierenartsen ook nascholing om daarmee de kwaliteit van de diergeneeskunde op peil te houden.

Het platform senioren organiseert specifiek voor seniordierenartsen activiteiten. Traditiegetrouw zijn er jaarlijks twee veterinaire informatiedagen en een reis met een veterinair tintje waar seniordierenartsen aan kunnen deelnemen. Voor de jongere collega’s zet het platform jonge dierenartsen zich in. Dit platform richt zich op alle dierenartsen van -2 tot 8 jaar voor/na afstuderen. Met symposia en een ontwikkeltraject biedt de KNMvD jonge dierenartsen de kans te investeren in zichzelf.

Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u in de jaarverslagen van de KNMvD en in de agenda.