Deze maand in het TvD

Welke risico's lopen kinderen bij infectie met Toxocara spp?

Laatste edities

Downloads

Over Tijdschrift voor diergeneeskunde

Het TvD is het officiële tijdschrift van de KNMvD en is gratis voor leden. Het is het meest gelezen vaktijdschrift voor dierenartsen in Nederland. Het Tijdschrift stelt zich ten doel de leden van de KNMvD te informeren over de maatschappelijke en wetenschappelijke achtergronden bij het nieuws.

Het verschijnt één keer per maand. De redactie stelt elke maand het TvD samen. De twee eindredacteuren kiezen de onderwerpen, schrijven en redigeren artikelen en nieuwsberichten, sturen auteurs en freelancers aan, kiezen beeld en opmaak en verzorgen de correcties van de proeven.