KNMvD Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Laatste edities

Advertentie

Over Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Het TvD is het officiële tijdschrift van de KNMvD en is gratis voor leden. Het is het meest gelezen vaktijdschrift voor dierenartsen in Nederland. Het Tijdschrift stelt zich ten doel de leden van de KNMvD te informeren over de maatschappelijke en wetenschappelijke achtergronden bij het nieuws.

Het verschijnt elf keer per jaar. De redactie stelt elke maand het TvD samen. De eindredacteur kiest samen met de hoofdredacteur de onderwerpen, schrijft en redigeert artikelen en nieuwsberichten, stuurt auteurs en freelancers aan, kiest beeld en opmaak en verzorgt de correcties van de proeven.

Samen staan we sterk

Om voldoende draagvlak voor beleid te hebben en om invloed te kunnen uitoefenen op stakeholders, is het van belang dat zoveel mogelijk dierenartsen lid zijn van de KNMvD. Hoe groter de achterban, hoe beter wij de belangen van onze leden kunnen behartigen. Word daarom lid van de KNMvD en meld je aan.