Professioneel handelen

De markt vraagt om professionele diergeneeskunde. Het voldoen aan die vraag, is de verantwoordelijkheid van elke individuele dierenarts. En de KNMvD helpt dierenartsen om dat ook zichtbaar te maken. Zo is er de Code voor de Dierenarts. De gedragsregels die daarin staan, vormen de leidraad voor wat de beroepsgroep onder maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid verstaat. De Ereraad van de KNMvD ziet toe op de naleving van de Code voor de Dierenarts.

Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)
Een andere manier om de kwaliteit van de dierenarts zichtbaar te maken is een registratie in het CKRD. De KNMvD is regelinghouder van dit kwaliteitsregister. Hiermee laat de dierenarts zien dat hij/zij kennis en kunde op peil houdt door het volgen van na- en bijscholing. De CKRD registratie van dierenartsen is openbaar inzichtelijk op dierenarts.nl. Voor meer informatie over de registratie in het CKRD klik hier.

Naast het CKRD zijn er nog andere kwaliteitsregisters, deze zijn meer sectorspecifiek. Deze registers vind je hier.

Standpunten
De KNMvD publiceert weloverwogen standpunten die dierenartsen ondersteunen bij het maken van beslissingen. Deze standpunten laten zien aan de buitenwereld (stakeholders, overheid en consumenten) welke stelling dierenartsen nemen in maatschappelijke discussies. De standpunten kunnen hiermee een bijdrage leveren aan belangrijke lobby’s die de KNMvD voert om de belangen van haar leden te behartigen.

Richtlijnen
De KNMvD biedt de dierenartsen richtlijnen voor veterinair handelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de clusterbesturen van de KNMvD, praktiserend dierenartsen en andere experts. De richtlijnen geven de professionele standaard aan voor alle dierenartsen bij het maken van bepaalde veterinaire beleidskeuzes en – beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen geven hiermee feitelijk invulling aan de open norm van het zorgvuldig uitoefenen van de diergeneeskunde zoals die beschreven staat in de Wet Dieren. Hiermee ondersteunen zij de dierenarts in de verdere professionalisering van het vak.

Het kennen van de wet
Professioneel handelen betekent ook dat elke dierenarts de wet kent. Leden van de KNMvD kunnen ervan op aan dat hun beroepsvereniging hen tijdig informeert als er relevante wetgeving verandert zodat zij hierop kunnen anticiperen. Ook kunnen zij bij vragen over de geldende wet- en regelgeving contact opnemen met de helpdesk.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-6348914.