Vereniging

Dierenartsen zetten zich dagelijks in voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Ze werken in de praktijk, het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap en bij de overheid.

De KNMvD heeft verschillende clusters en commissie. Elk lid van de KNMvD kan zich aansluiten bij een van de clusters, en bij een of meer van de commissies, om snel geïnformeerd te zijn over zaken die spelen én om daar invloed op uit te oefenen.