Bestuur

De KNMvD is opgericht met als doel dierenartsen te verenigen: samen doen wat we niet alleen kunnen. Elke dierenarts wordt uitgenodigd lid te worden van de KNMvD, elk lid wordt uitgenodigd mee te praten over de koers van de vereniging. Dat kan door bij te dragen aan het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (artikelen, ingezonden brieven), plaats te nemen in een commissie of er een op te richten, mee te praten op bijeenkomsten of contact op te nemen met het bureau, of bestuur  van de KNMvD.

Het bestuur is door de ledenraad aangewezen om het beleid van de KNMvD te coördineren. Het bestuur houdt contact met overheid, partners, branchegenoten, pers en leden. Bestuursleden besteden gemiddeld 1 dag per week aan de KNMvD. Elk lid van de KNMvD kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.

Vanaf eind 2018 zal het KNMvD bestuur gevormd de voorzitters van de clusters gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard en DIMEO (dierenartsen werkzaam buiten de praktijk) aangevuld met een bestuursvoorzitter en penningmeester. Het bestuur gaat zich dan vooral bezighouden met diersoort- en functieoverschrijdende zaken. De clusterbesturen met cluster-specifieke wensen.

 

Merel Langelaar
Merel Langelaar
Voorzitter
Annelies Melskens-Vermeer
Annelies Melskens-Vermeer
Penningmeester
Bart de Ruiter
Bart de Ruiter
Clustervoorzitter DIMEO
Tjerk Bosje
Tjerk Bosje
Clustervoorzitter Gezelschapsdieren
Erwin Hoogland
Erwin Hoogland
Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren
Esmee Smiet
Esmee Smiet
Clustervoorzitter Paard