Bestuur

De KNMvD is opgericht met als doel dierenartsen te verenigen: samen doen wat we niet alleen kunnen. Elke dierenarts is welkom om lid te worden van de KNMvD en elk lid is welkom om mee te praten over de koers van de vereniging. Dat kan door bij te dragen aan het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (artikelen, ingezonden brieven), plaats te nemen in een commissie of er een op te richten, mee te praten op bijeenkomsten of contact op te nemen met het bureau, of bestuur  van de KNMvD.

Het bestuur is door de Raad van Afgevaardigden  aangewezen om het beleid van de KNMvD te coördineren. Het bestuur houdt contact met overheid, partners, branchegenoten, pers en leden. Bestuursleden besteden gemiddeld één dag per week aan de KNMvD. Elk lid van de KNMvD kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.

Sinds eind 2018 bestaat het KNMvD-bestuur uit de voorzitters van de clusters gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard en DIMEO (dierenartsen werkzaam buiten de praktijk) aangevuld met een bestuursvoorzitter en penningmeester. Het bestuur houdt zich vooral bezig met diersoort- en functieoverschrijdende zaken. De clusterbesturen met cluster-specifieke zaken.

 

Bart de Ruiter
Bart de Ruiter
Clustervoorzitter DIMEO
Esmee Smiet
Esmee Smiet
Clustervoorzitter Paard
Maico Boumans
Maico Boumans
Clustervoorzitter Gezelschapsdieren

In 1998 studeerde ik af als dierenarts gezelschapsdieren. Na zes jaar in loondienst in Helmond en Lienden, startte ik in 2005 met DierenDokters. Hoewel ik niet meer als praktisch dierenarts in de kliniek sta, ben ik door mijn werkzaamheden nog wel in zeer nauw contact met de praktijk. Ik voel mij dan ook nog steeds dierenarts in hart en nieren.

Mijn bestuurswerk bij de KNMvD begon in 2016, als penningmeester van de toenmalige GGG. Door noodzakelijke reorganisatierondes ben ik langzaam in het voorzitterschap van Cluster Gezelschapsdieren gerold en dus ook toegetreden tot het hoofdbestuur. Ik hoef niet per se op de voorgrond te treden en houd me graag met strategische vraagstukken en dossiers bezig.  

Voor de KNMvD vind ik het belangrijk dat we blijven werken aan een transparante vereniging met een sterk financieel en organisatorisch fundament zodat we vol kunnen inzetten op belangenbehartiging en positionering van de dierenarts. Zeker in veranderende tijden is het van belang dat we sterk verenigd blijven in het meest wezenlijke dat ons allen verbindt.

 

Frans Meulders
Frans Meulders
Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren