Bestuur

De KNMvD is opgericht met als doel dierenartsen te verenigen: samen doen wat we niet alleen kunnen. Elke dierenarts is welkom om lid te worden van de KNMvD en elk lid is welkom om mee te praten over de koers van de vereniging. Dat kan door bij te dragen aan het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (artikelen, ingezonden brieven), plaats te nemen in een commissie of er een op te richten, mee te praten op bijeenkomsten of contact op te nemen met het bureau, of bestuur  van de KNMvD.

Het bestuur is door de Raad van Afgevaardigden  aangewezen om het beleid van de KNMvD te coördineren. Het bestuur houdt contact met overheid, partners, branchegenoten, pers en leden. Bestuursleden besteden gemiddeld één dag per week aan de KNMvD. Elk lid van de KNMvD kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.

Sinds eind 2018 bestaat het KNMvD-bestuur uit de voorzitters van de clusters gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard en DIMEO (dierenartsen werkzaam buiten de praktijk) aangevuld met een bestuursvoorzitter en penningmeester. Het bestuur houdt zich vooral bezig met diersoort- en functieoverschrijdende zaken. De clusterbesturen met cluster-specifieke zaken.

 

Sophie Deleu
Sophie Deleu
Voorzitter KNMvD

 

 

Frans Meulders
Frans Meulders
Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren
Paul Mandigers
Paul Mandigers
Clustervoorzitter Gezelschapsdieren
Thibault Frippiat
Thibault Frippiat
Clustervoorzitter Paard
Merel van Nieuwenhuijzen-Visschers
Merel van Nieuwenhuijzen-Visschers
Clustervoorzitter DIMEO
Marco te Loo
Marco te Loo
Penningmeester