Missie en visie

Mission statement
‘Tot heil van mens en dier’.

Missie

De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Onze kernwaarden zijn:

  • transparantie en kwaliteit
  • onafhankelijkheid en integriteit
  • duurzaamheid

Visie

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.

Strategisch beleidsplan & strategiekaart 2021-2025

Het strategisch beleid van de KNMvD is vastgelegd in een driejarig strategisch beleidsplan. Het bestuur en de  Raad van Afgevaardigden stellen op basis van dit plan het jaarplan met bijbehorende begroting vast. Bekijk hier het KNMvD strategisch beleidsplan 2021-2025 of in één oogopslag de KNMvD Strategiekaart 2021-2025.

‘Hoe heeft u als lid  invloed op het beleid  van de KNMvD?’ (Artikel TvD januari 2019)

KNMvD Jaarbeeld 2022

Waar in 2022 het einde van de coronaperiode in zicht kwam, brak de oorlog in de Oekraïne uit. Het was hartverwarmend om te zien hoe dierenartsen zich inzetten voor goede zorg voor dieren uit het oorlogsgebied. Stikstof stond volop in de aandacht, net als de aanwezigheid van de wolf in het land, de vogelgriep en diverse dierenwelzijnsissues. Tijdens de coronaperiode werd het online samenwerken met en informeren van onze leden de norm. In 2022 kreeg dat zijn vervolg in diverse online webinars, focusgroepen en praat- en ontbijtsessies. Het contact intensiveerde. Het thema kwaliteitsborging van de veterinaire sector stond hoog op de agenda, met het onderzoek van Berenschot als aanjager.

Waar hield de KNMvD zich in 2022 mee bezig? Je leest het in het KNMvD Jaarbeeld 2022. Met handige leestips en links voor nog veel meer informatie!