Missie en visie

Mission statement
‘Tot heil van mens en dier’.

Missie

De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Onze kernwaarden zijn:

  • transparantie en kwaliteit
  • onafhankelijkheid en integriteit
  • duurzaamheid

Visie

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.

Strategisch beleidsplan & strategiekaart 2021-2025

Het strategisch beleid van de KNMvD is vastgelegd in een driejarig strategisch beleidsplan. Het bestuur en de  Raad van Afgevaardigden stellen op basis van dit plan het jaarplan met bijbehorende begroting vast. Bekijk hier het KNMvD strategisch beleidsplan 2021-2025 of in één oogopslag de KNMvD Strategiekaart 2021-2025.

‘Hoe heeft u als lid  invloed op het beleid  van de KNMvD?’ (Artikel TvD januari 2019)

KNMvD Jaarbeeld 2021

2021 kenmerkte zich als het tweede coronajaar en had veel impact op het dagelijks leven én werken van velen. Het werk van dierenartsen werd aangemerkt als cruciaal en de veterinaire zorg bleef tijdens de pandemie gewaarborgd. Voor de KNMvD stond 2021 ook in het teken van het neerzetten van een strategie voor de komende jaren, een nieuwe  contributiestructuur en het nog meer betrekken van leden bij de vereniging.

Waar hield de KNMvD zich in 2021 mee bezig? Je leest het in het Jaarbeeld 2021. Met handige leestips en links voor nog veel meer informatie!