Helpdesk

De KNMvD fungeert als vraagbaak voor haar leden en geeft advies op veterinair,  juridisch en sociaaleconomisch terrein. Het meeste advies is bij de contributie inbegrepen.  Daarnaast ontvang je als lid korting op betaalde advisering, bijvoorbeeld over goodwill. Mocht je vraag meer expertise vergen, dan kunnen wij putten uit een netwerk van specialisten om ervoor te zorgen dat jouw vraag zo goed mogelijk beantwoord wordt.

Heb je een vraag over bijvoorbeeld diergeneesmiddelen, EU-dierenpaspoorten, concurrentiebeding of iets anders waar je niet uit komt, dan kun je van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met onze helpdesk. Je kunt daar ook terecht met vragen over je lidmaatschap of contributie.

Ben je geen lid en wil je toch onze hulp, dan rekenen we daar wel een met jou voorafgaand besproken tarief voor. Onze collega’s van de helpdesk staan je graag te woord.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met op met de KNMvD helpdesk via telefoonnummer 030-6348900 of e-mailadres is: info@KNMvD.nl

Ledenadministratie en financiën

Conny van Eck van der Sluijs
Conny van Eck van der Sluijs
Medewerker Ledenadministratie
Saskia Voskamp
Saskia Voskamp
Administrateur

Veterinair en/of juridisch

Joost van Herten
Joost van Herten
Sr. Beleidsmedewerker/ dierenarts
Hannah den Boeft
Hannah den Boeft
Beleidsmedewerker/dierenarts

Algemene vragen of anders

Ronald van Ringelestijn
Ronald van Ringelestijn
Beleidsondersteuner

Samen staan we sterk

Om voldoende draagvlak voor beleid te hebben en om invloed te kunnen uitoefenen op stakeholders, is het van belang dat zoveel mogelijk dierenartsen lid zijn van de KNMvD. Hoe groter de achterban, hoe beter wij de belangen van onze leden kunnen behartigen. Word daarom lid van de KNMvD en meld je aan.