DIMEO

groep paard knmvd
DIMEO (Dier(enarts), Mens en Omgeving) van de KNMvD behartigt de belangen van dierenartsen die werken in de veterinaire volksgezondheid, het bedrijfsleven en het groene onderwijs. Van dierenartsen dus die gekozen hebben voor een andere rol in de samenleving dan die van de praktiserende dierenarts.

Binnen de sector veterinaire volksgezondheid zijn dierenartsen werkzaam in agrarische productieketens. Zij spelen daar een sleutelrol bij het in beeld brengen en beheersen van risico’s voor de volksgezondheid en het borgen van dierenwelzijn en diergezondheid. Dat geldt ook voor zoönoseverwekkers bij gezelschapsdieren.
Binnen de sector bedrijfsleven werken dierenartsen in allerlei functies bij zeer uiteenlopende bedrijven zoals farmaceutische industrie, voedingsfabrikanten en laboratoria, maar ook bij non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Binnen het groene onderwijs hebben dierenartsen een belangrijke educatieve taak als docent en studiebegeleider voor studenten van diverse niveaus op hun weg naar een baan in de veehouderij, dierverzorging, paardenhouderij, dierenkliniek en in allerlei aanverwante sectoren.
DIMEO streeft naar een steeds verbeterende professionaliteit van alle leden en steunt waar mogelijk de ontwikkeling daarvan. Daarnaast staan centraal het gezamenlijk vinden van oplossingen en het delen van kennis, met een duidelijke brugfunctie naar praktiserende dierenartsen.

​Om de doelstellingen te realiseren organiseert het cluster jaarlijks activiteiten zoals lezingen, symposia, ledenbijeenkomsten, netwerkborrels en bedrijfsbezoeken. Deze vormen de basis voor professioneel handelen, permanente educatie en kwaliteitszorg. Daarmee wordt een toegevoegde waarde geboden voor de gehele beroepsgroep en voor de samenleving.

Word lid

Als lid heb je invloed op ons beleid. Dierenartsen die lid zijn van de KNMvD, kunnen hun clusterkeuze opgeven in ‘Mijn Profiel’ waarmee dierenartsen stemrecht krijgen binnen het cluster naar keuze.

Word lid