Financiën en verzekeringen

Het loont om KNMvD-lid te zijn want dan kun je profiteren van diverse mantelcontracten voor verzekeringen met ledenvoordeel. Daarnaast krijgen leden van de KNMvD vaak korting op producten en diensten. Er gelden bijvoorbeeld goedkopere tarieven voor nascholingsactiviteiten of voor het plaatsen van een vacature in de vacaturebank.

Advies over salarissen of tarieven, kan de KNMvD vanwege de Mededingingswetgeving niet geven. Wel verzamelen we informatie over kengetallen en marktontwikkelingen van dierenartsenpraktijken, maar ook gegevens over de sociaaleconomische positie en demografie van dierenartsen. Aan de hand van de kengetallen kan de KNMvD haar beleid afstemmen. Bij de KNMvD kan je ook terecht voor een advies over de goodwillwaarde van de praktijk. Hiervoor werken we samen met de VVAA. Kijk voor meer informatie in het dossier dierenarts en werk.

Over de arbeidsvoorwaarden in de dierenartsenpraktijk worden afspraken gemaakt tussen de belangengroepen voor practici werkgevers (BPW) en dierenartsen in loondienst(BPL). Alleen dierenartsen die lid zijn van de BPW kunnen gebruik maken van de bepalingen die in deze collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) zijn opgenomen. Als je goede arbeidsvoorwaarden belangrijk vind, word dan lid van de BPW of de BPL. Ook voor paraveterinairen bestaat er een CAO.

Door samen een pensioenfonds op te richten hebben dierenartsen – net als andere beroepsgroepen – de zorg voor elkaars oude dag solidair geregeld. Dierenartsen samen, verenigd in de deelnemersvereniging DPD, zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. De Stichting Pensioenfonds Dierenartsen SPD voert deze regeling uit. Door lid te zijn van de DPD geef je aan dat je het een goede zaak vindt dat dierenartsen samen een pensioenfonds hebben. De KNMvD beveelt dit van harte aan, omdat anders elke dierenarts zelf zijn pensioen moet regelen.