Landbouwhuisdieren

groep paard knmvd
Het cluster Landbouwhuisdieren vertegenwoordigt alle dierenartsen, practicus en niet practicus, die werkzaam zijn in de landbouwhuisdierensector.  Dit cluster verbindt de dierenartsen uit de sectoren herkauwer, pluimvee, varken en vleeskalveren.

Ons doel is een stevige en duurzame positie voor deze dierenartsen in de keten van de productie van gezonde voeding, waarbij we dierwelzijn niet uit het oog verliezen. Dit creëren we  door de kwaliteit van ons werk inzichtelijk te maken en steeds te verbeteren. Het doel is dat de individuele dierenarts in de sector nu en in de toekomst met plezier kan blijven werken.

Het cluster Landbouwhuisdieren heeft een goede belangenbehartiging van alle dierenartsen werkzaam in de landbouwhuisdierensector als belangrijke taak. We spannen ons in om de regie op dossiers als diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid te vergroten. Op deze gebieden zijn we belangrijke gesprekspartners voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en hier behartigen wij de belangen van onze leden. Zo werken we mee aan een gezonde financiële toekomst voor onze leden. Daarnaast werken we mee aan de positieve beeldvorming van de landbouwhuisdierenarts door perscontacten en eigen publicaties.

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap.

Landbouwhuisdieren Commissies Vakgroep Gezondheidszorg