Landbouwhuisdieren

groep paard knmvd
Het cluster Landbouwhuisdieren vertegenwoordigt alle dierenartsen, practicus en niet practicus, die werkzaam zijn in de landbouwhuisdierensector.  Dit cluster verbindt de dierenartsen uit de sectoren herkauwer, pluimvee, varken en vleeskalveren.

Ons doel is een stevige en duurzame positie voor deze dierenartsen in de keten van de productie van gezonde voeding, waarbij we dierwelzijn niet uit het oog verliezen. Dit creëren we  door de kwaliteit van ons werk inzichtelijk te maken en steeds te verbeteren. Het doel is dat de individuele dierenarts in de sector nu en in de toekomst met plezier kan blijven werken.

Het cluster Landbouwhuisdieren heeft een goede belangenbehartiging van alle dierenartsen werkzaam in de landbouwhuisdierensector als belangrijke taak. We spannen ons in om de regie op dossiers als diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid te vergroten. Op deze gebieden zijn we belangrijke gesprekspartners voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en hier behartigen wij de belangen van onze leden. Zo werken we mee aan een gezonde financiële toekomst voor onze leden. Daarnaast werken we mee aan de positieve beeldvorming van de landbouwhuisdierenarts door perscontacten en eigen publicaties.

Word lid

Als lid heb je invloed op ons beleid. Dierenartsen die lid zijn van de KNMvD, kunnen hun clusterkeuze opgeven in ‘Mijn Profiel’. Hiermee krijg je als stemgerechtigd dierenarts stemrecht binnen het cluster naar keuze.

Landbouwhuisdieren Commissies Vakgroep Gezondheidszorg