Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren vertegenwoordigt alle dierenartsen, practicus en niet practicus, die werkzaam zijn in de landbouwhuisdierensector.  Deze groep verbindt de dierenartsen uit de sectoren herkauwer, pluimvee, varken en vleeskalveren.

Ons doel is een stevige en duurzame positie voor deze dierenartsen in de keten van de productie van gezonde voeding, waarbij we dierwelzijn niet uit het oog verliezen. Dit creëren we  door de kwaliteit van ons werk inzichtelijk te maken en steeds te verbeteren. Het doel is dat de individuele dierenarts in de sector nu en in de toekomst met plezier kan blijven werken.

Landbouwhuisdieren heeft een goede belangenbehartiging van alle dierenartsen werkzaam in de landbouwhuisdierensector als belangrijke taak. We spannen ons in om de regie op dossiers als diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid te vergroten. Op deze gebieden zijn we belangrijke gesprekspartners voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en hier behartigen wij de belangen van onze leden. Zo werken we mee aan een gezonde financiële toekomst voor onze leden. Daarnaast werken we mee aan de positieve beeldvorming van de landbouwhuisdierenarts door perscontacten en eigen publicaties.

Om de kwaliteit van ons werk steeds te verbeteren, wil deze groep Landbouwhuisdierenartsen in haar achterban stimuleren hun ontplooiing te bevorderen en hun functioneren te optimaliseren. Daarom organiseren we zelf met regelmaat het veterinair café en jaarlijks een congres. De vier vakgroepen van de GGL organiseren daarnaast hun eigen activiteiten, met name gericht op ondersteunen, voorlichten, sonderen. Belangrijk is dat juist uw mening gehoord wordt!

Word lid

Als lid heb je invloed op ons beleid. Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD kunnen lid worden van de Groep Landbouwhuisdieren. Het GGL-lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke vakgroep. Voor kandidaatleden geldt een aantrekkelijk tarief.

Ledenvoordeel GGL:

  • Voor een zeer gereduceerd tarief naar (vak)groep bijeenkomsten
  • Toegang tot achtergrond documenten
  • Rechtstreeks contact met GGL bestuursleden voor belangenbehartiging
  • Samen staan we ster(ker), met velen kunnen we beter een vuist maken en word je nog beter vertegenwoordigd.
Word lid