UDN-aanvragen

Wat is een Uniek Dierenarts Nummer (UDN)?

Het is een uniek nummer voor de dierenarts waarmee je je kunt identificeren. Dit nummer wordt onder meer gebruikt voor identificatie van:

  • Na- of bijscholing (PE-Veterinair, CKRD, Stichting Paard, Boehringer Ingelheim, MSD, etc.)
  • Geborgde Dierenarts (SGD, Info Kalf, IKB Varken, IKB NL, Kiwa Verin, Medi Rund, etc.)
  • Gezondheidsdienst voor Dieren

Hoe krijg ik een Uniek Dierenarts Nummer (UDN)?

Een UDN kan je, als dierenarts, gratis aanvragen door je te registreren op deze website. Registreren is mogelijk voor alle dierenartsen. Ook als je geen lid bent van de KNMvD.
Let op: we vragen je hiervoor om een kopie/scan van bij voorkeur je dierenartsdiploma of anders een afstudeerverklaring of getuigschrift te uploaden.

Uniek Dierenarts Nummer (UDN) vs. CIBG registratienummer

Het UDN en CIBG-nummer worden nog al eens door elkaar gehaald.  Wat is nu daadwerkelijk het verschil?

Je UDN krijg je van de KNMvD. Dit nummer wordt o.a. gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Het UDN is alleen aan te vragen door dierenartsen.

Je CIBG registratienummer vraag je aan via www.diergeneeskunderegister.nl. Ook dit nummer kan alleen aangevraagd worden door dierenartsen, maar heeft een ander doel dan het UDN. Met dit nummer sta je geregistreerd bij de overheid. Deze registratie is verplicht als je in Nederland als dierenarts in de praktijk wilt werken. Deze registratie is ook verplicht voor paraveterinairen, dierfysiotherapeuten en embryotransplanteurs/-winners.

Direct aanvragen