Organisatie

De KNMvD is een vereniging voor en door dierenartsen. Onze vereniging heeft drie belangrijke doelen. Ten eerste behartigen wij de belangen van onze leden, de dierenartsen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze kennis en ervaring in te brengen bij de totstandkoming van overheidsbeleid. Verder werken wij aan de ontwikkeling en de professionalisering van ons beroep. Denk daarbij aan het organiseren van nascholing, de inrichting van specialisatie of het bevorderen van kwaliteit. Tenslotte bieden wij dierenartsen die lid zijn een groot aantal producten en diensten die van belang zijn bij de uitoefening van hun beroep, zoals een Tijdschrift voor Diergeneeskunde en een helpdesk voor vragen en advies.

Het beleid van de KNMvD wordt vormgegeven door het bestuur in samenwerking met (het verenigings)bureau. Op het bureau van de KNMvD werken professionals die het bestuur en de leden ondersteunen. De leden hebben uiteraard de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het voorgenomen beleid, onder andere via hun vertegenwoordiging in de Raad van Afgevaardigden. In de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging georganiseerd is.

Daarnaast heeft de KNMvD ook een aantal commissies en werkgroepen waarin dierenartsen zich vrijwillig inzetten voor de beroepsgroep. Omdat dierenartsen actief zijn in uiteenlopende disciplines kent de KNMvD verschillende clusters voor onder andere  landbouwhuisdieren-, gezelschapsdieren- en paardendierenartsen. Ook voor dierenartsen die buiten de praktijk werkzaam zijn, senioren, pas afgestudeerde dierenartsen en studenten diergeneeskunde is een platform ingericht.

Als beroepsorganisatie heeft de KNMvD een Code voor de dierenarts waarin gedragsregels voor en verantwoordelijkheden van dierenarts-leden zijn vastgelegd. In de Code staan de belangen van het dier, de cliënt en de samenleving centraal. Indien een lid van de KNMvD van mening is dat een ander lid zich niet aan deze Code houdt, kan er een klacht worden ingediend bij de Ereraad.

De KNMvD is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie de Federation of Veterinarians of Europe.

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement en hier de klachtenregeling.

 

Waarom lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!