Jonge Dierenartsen

Het Platform Jonge Dierenartsen (PJD) richt zich tot studenten in de laatste fase van de opleiding en dierenartsen tot 5 jaar na afstuderen. Daarbij heeft het PJD twee rollen, namelijk:

  • Klankbord namens de leden die jonge dierenarts zijn, binnen en vanuit de KNMvD;
  • Ondersteunen van de jonge dierenarts door het organiseren, ondersteunen en stimuleren van initiatieven passend bij de behoefte van deze doelgroep.

De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van niet-vakinhoudelijke en niet-diersoort specifieke kwaliteiten zoals communicatie, zelfontplooiing en reflectie. Ook de randvoorwaarden die een jonge dierenarts nodig heeft, zoals een veilige leeromgeving, mogelijkheid voor passende begeleiding binnen en buiten de praktijk, zijn focusgebieden.

Het platform werkt voor dit alles niet alleen actief samen met andere clusters en commissies binnen de KNMvD, maar ook met externe partners binnen het veld van de (jonge) dierenarts. Dit resulteert in diverse evenementen en activiteiten waarbij de jonge dierenarts centraal staat. Je kunt denken aan: jaarlijks PJD symposium, ‘werkgever van het jaar’-award en de coachbank. 

Platform Jonge Dierenartsen, vóór en dóór jonge dierenartsen

Uiteraard zijn ideeën en wensen van jonge dierenartsen meer dan welkom. Heb je een idee of wens, laat ons dat dan zeker weten: pjdknmvd@gmail.com. Op de hoogte blijven van activiteiten en informatie voor jonge dierenartsen: volg ons via onze Instagram en Facebook.

 

Naar de coachbank
Aan het werk als dierenarts
Vacatures
Stagelopen tijdens je studie

 

Voor en door jonge dierenartsen

Word lid, denk mee, doe mee, praat mee. Je hebt er meer aan dan je denkt!