CKRD

Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het kwaliteitsregister voor dierenartsen. In deze database vind je een overzicht van geaccrediteerde nascholing voor dierenartsen met het aantal bijbehorende accreditatiepunten. Als geregistreerde dierenarts kun je zien welke nascholing je hebt gevolgd en hoeveel punten je daarmee hebt behaald.

Deelname

Deelname aan het CKRD is vrijwillig en vereist dat:

  • De dierenarts staat geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.
  • De dierenarts verklaart zich te committeren aan de KNMvD Richtlijnen voor Veterinair handelen.
  • De dierenarts verklaart zich te committeren aan het volgen van geaccrediteerde nascholing, volgens de eisen van het CKRD.
  • De dierenarts akkoord geeft op de verklaring richtlijnen. Dit kan op het moment van aanmelden.

Als je aan bovenstaande voldoet, volgt registratie in het CKRD. Je kunt dan elk moment nakijken welke nascholing je hebt gevolgd is en hoeveel accreditatiepunten op de teller staan. Als professional laat je met je kwaliteitsregistratie zien dat je aan bij- en nascholing doet en je kennis en vaardigheden up-to-date houdt. Je neemt je professionele verantwoordelijkheid van ‘een leven lang leren’ en dat mag gezien worden!

Inschrijven

Inschrijven in het CKRD gaat via PE-Veterinair en kost € 48,- excl. btw per jaar (2023).

De CKRD-registratie regel je op www.pe-veterinair.nl

Voor problemen met het aanmelden bij PE-Veterinair of het uploaden kun je contact opnemen met het secretariaat van PE-Veterinair via info@peveterinair.nl of 088-0321880.

Herregistratie

Voor de herregistratie in het CKRD geldt een norm van minimaal 100 punten geaccrediteerde nascholing in 5 jaar. Inhoudelijk kunnen de punten verkregen worden op het domein Veterinair Handelen. Daarnaast kun je binnenkort  ook niet-veterinaire scholing indienen voor accreditatie zover die bijdraagt aan een professionele ontwikkeling.

Van de 100 punten in vijf jaar tijd moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van intercollegiaal overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met collega’s te werken aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer uitleg over en organisatie van intercollegiaal overleg kunt u terecht bij ICOVet.

Je kunt op verschillende manieren nascholingspunten verzamelen, bekijk hieronder hoe:

  • Formele nascholing; het volgen van nascholing georganiseerd door een professionele cursusaanbieder. Denk hierbij aan workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia, lineaire e-learning, congressen etc.. In de agenda vindt u het actuele aanbod aan geaccrediteerde nascholing.
  • Informele nascholing; het participeren in kleinschalige zelfgeorganiseerde nascholing en tal van activiteiten die de ontwikkeling in het vak ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan intercollegiaal overleg, intervisie, participeren in kennisnetwerken, schrijven van richtlijnen uitvoeren van de zelfevaluatie.
  • CKRD punten voor KNMvD bestuurs- / commissiewerk
  • Voor de complete lijst aan accreditatiemogelijkheden kijkt u in de accreditatieregels

Het bestuur van de KNMvD heeft besloten dat leden die in een bestuur of commissie van de KNMvD hebben gezeten, hiervoor accreditatiepunten krijgen. (oud)commissie of bestuursleden kunnen tot maximaal een jaar na aftreden een deelnemersverklaring ontvangen. Deze verklaring dient u via het persoonlijk CKRD-dossier te uploaden in PE-Veterinair. Wens je deze punten te ontvangen: meld je bij secretariaat@knmvd.nl. Je ontvangt dan een verklaring. Bestuurders ontvangen voor elk bestuursjaar 12 punten en commissieleden 3 punten.

Vragen naar aanleiding van deze berichtgeving?: graag via secretariaat@knmvd.nl.

Transparantie:

Via PE Veterinair kunt u diverse registers binnen de diergeneeskunde doorzoeken. Selecteer eerst een register en klik op ‘zoek’. Je ziet dan de lijst met dierenartsen die staan ingeschreven in het gekozen register. Je kunt ook zoeken op postcode, dierenarts, praktijknaam en/of plaats.

Consumenten kunnen op www.dierenarts.nl controleren of een dierenarts geregistreerd in het CKRD. Hiermee kan naar de consument gecommuniceerd worden dat je er alles aan doet om kwalitatief goede diergeneeskunde te leveren.

 

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-6348914.