CKRD

Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het kwaliteitsregister voor dierenartsen. Het betreft een database waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en met hoeveel punten en het houdt voor de dierenarts bij hoeveel nascholing en dus hoeveel punten deze heeft behaald.

Deelname

Deelname aan het CKRD is vrijwillig en omvat het volgende:

  • De dierenarts staat geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.
  • De dierenarts verklaart zich te committeren aan de KNMvD Richtlijnen voor Veterinair handelen.
  • De dierenarts verklaart zich te committeren aan het volgen van geaccrediteerde nascholing, volgens de eisen van het CKRD.
  • De dierenarts geeft akkoord op de verklaring richtlijnen. Dit kan op het moment van aanmelden.

Na het vaststellen van bovenstaande eisen, is de dierenarts in het CKRD geregistreerd en wordt bijgehouden welke nascholing gevolgd is en hoeveel punten hieraan verbonden zijn. De professional kan hiermee op transparant wijze aantonen dat hij / zij serieus werk maakt van de eigen ontwikkeling in het vakgebied.

 

Inschrijven

Inschrijven in het CKRD gaat via PE-Veterinair en kost € 199,89 excl. btw. voor een periode van vijf jaar.

De CKRD-registratie regel je op www.pe-veterinair.nl

  • Om in te loggen in PE-Veterinair heb je een Z-login nodig.

Let op! Dit is dus niet de Vetlogin die je gebruikt om in te loggen op KNMvD.nl.

Ben je nog geen KNMvD-lid en wil je deelnemen aan het CKRD?

Wie nu KNMvD-lid wordt, krijgt een CKRD-registratie voor een periode van vijf jaar cadeau. Een voordeel van € 199,89. Aanmelden gaat via www.knmvd.nl/lid-worden. Om van het voordeel gebruik te maken dien je zelf eerst de factuur te voldoen (of laten betalen door je werkgever). Vervolgens kun je een kopie van deze factuur met een verzoek om het bedrag op jouw rekening te storten, zenden naar de financiële afdeling (finance@knmvd.nl) van de KNMvD.
Nieuwe leden krijgen het bedrag van € 199,89 teruggestort.

Voor problemen met het aanmelden bij PE-Veterinair of het uploaden kun je contact opnemen met het secretariaat van PE-Veterinair via info@peveterinair.nl of 088-0321880.

 

Herregistratie

Voor de herregistratie in het CKRD geldt een norm van minimaal 100 punten geaccrediteerde nascholing in 5 jaar. Inhoudelijk kunnen de punten verkregen worden op het domein Veterinair Handelen. Daarnaast kun je binnenkort  ook niet-veterinaire scholing indienen voor accreditatie zover die bijdraagt aan een professionele ontwikkeling.

Van de 100 punten in vijf jaar tijd moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van intercollegiaal overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met collega’s te werken aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer uitleg over en organisatie van intercollegiaal overleg kunt u terecht bij ICOVet.

Je kunt op verschillende manieren nascholingspunten verzamelen, bekijk hieronder hoe:

  • Formele nascholing; het volgen van nascholing georganiseerd door een professionele cursusaanbieder. Denk hierbij aan workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia, lineaire e-learning, congressen etc.. In de agenda vindt u het actuele aanbod aan geaccrediteerde nascholing.
  • Informele nascholing; het participeren in kleinschalige zelfgeorganiseerde nascholing en tal van activiteiten die de ontwikkeling in het vak ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan intercollegiaal overleg, intervisie, participeren in kennisnetwerken, schrijven van richtlijnen uitvoeren van de zelfevaluatie.
  • CKRD punten voor KNMvD bestuurs- / commissiewerk

Het bestuur van de KNMvD heeft besloten dat leden die in een bestuur of commissie van de KNMvD hebben gezeten, hiervoor accreditatiepunten krijgen. (oud)commissie of bestuursleden kunnen tot maximaal een jaar na aftreden een deelnemersverklaring ontvangen. Deze verklaring dient u via het persoonlijk CKRD-dossier te uploaden in PE-Veterinair. Wens je deze punten te ontvangen: meld je bij secretariaat@knmvd.nl. Je ontvangt dan een verklaring. Bestuurders ontvangen voor elk bestuursjaar 12 punten en commissieleden 3 punten.

Vragen naar aanleiding van deze berichtgeving?: graag via secretariaat@knmvd.nl.

Transparantie:

Via PE Veterinair kunt u diverse registers binnen de diergeneeskunde doorzoeken. Selecteer eerst een register en klik op ‘zoek’. Je ziet dan de lijst met dierenartsen die staan ingeschreven in het gekozen register. Je kunt ook zoeken op postcode, dierenarts, praktijknaam en/of plaats.

Consumenten kunnen op www.dierenarts.nl controleren of een dierenarts geregistreerd in het CKRD. Hiermee kan naar de consument gecommuniceerd worden dat je er alles aan doet om kwalitatief goede diergeneeskunde te leveren.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030 63 48 900.