Sectorregisters

In het kader van kwaliteitsborging zijn er verschillende kwaliteitsregisters voor de dierenarts.

Sinds 2014 zijn de belangrijkste registers:

  1. Kwaliteitsregelingen voor paardendierenartsen, ondergebracht bij de Stichting Paard;
  2. Kwaliteitsregelingen voor landbouwhuisdierdierenartsen, ondergebracht bij de
    Stichting Geborgde Dierenarts;
  3. Het CKRD, ondergebracht bij de KNMvD.

Daarnaast zijn er drie losse registers: I&R Paard, GVP Melkgeiten en Salmonella certificering. Samen
met Stichting Paard en respectievelijk Stichting Geborgde Dierenarts zal in 2016 bekeken worden of
deze registers onder deze stichtingen gebracht kunnen worden.

Het CKRD zal als algemeen kwaliteitsregister van de beroepsgroep blijven functioneren. De
kwaliteitseisen die gesteld worden aan de dierenarts in het CKRD zijn het volgen van nascholing en
intercollegiaal overleg, naast het conformeren aan publieke en private regelgeving.

Naast deze private kwaliteitsregisters bestaat er ook een door de overheid ingesteld register waarin alle dierenartsen die in Nederland bevoegd zijn om de diergeneeskunde uit te oefenen geregistreerd staan. Dit register wordt beheerd door het CIBG.

Handige links

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030 63 48 900.