Aanvullende dierenwelzijnsmaatregelen On the way to PlanetProof gericht op koecomfort

SMK (Stichting Milieukeur) publiceert aanvullende dierenwelzijnsmaatregelen voor On the way to PlanetProof die zijn gericht op koecomfort. De eisen gaan in op 1 januari 2023 en worden in stappen ingevoerd. On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat voedings- en sierteeltproducten duurzamer zijn geproduceerd.

Gezondheid en comfort

De nieuwe eisen borgen de belangrijkste aspecten van koecomfort, zoals comfortabele ligbedden en loopvloeren met grip. Daarnaast blijft On the way to PlanetProof onderscheidend door diergezondheid te meten en een duidelijke ondergrens te stellen. Ook garandeert On the way to PlanetProof dat de levensduur van melkkoeien in stappen langer wordt. Voor het welbevinden van een koe is zowel gezondheid als comfort belangrijk.

Voor de korte termijn (2 jaar overgangstermijn) ligt de focus op:

  1. Voldoende ruime en zachte ligplekken voor het melkvee. Minimale ligboxafmetingen borgen dat het dier voldoende ruimte heeft in liggende positie. Een zachte bedding geeft meer comfort tijdens de gemiddeld 12 uur per dag dat een koe herkauwd.
  2. Loopvloeren die de dieren voldoende grip geven, dit verkleint het risico op klauw- en beenproblemen.
  3. Het voorkomen van hittestress in de stal. Hittestress heeft invloed op de activiteit en gezondheid van koeien. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van warmte-instraling (dakisolatie, licht gekleurd dak, nathouden dak) en klimaatbeheersing in de stal (ventilatie, verneveling).
  4. Huisvesting van kalveren tot 4 maanden. Voldoende ruimte en groepshuisvesting stimuleren natuurlijk gedrag van het dier.

Verder wordt vanaf 2023 weidegang van jongvee tot 2 jaar geïmplementeerd. Melkveehouders kiezen voor een bepaalde beweidingsstrategie waarmee het overgrote deel van de jonge dieren ruim 100 dagen weidegang krijgt. Dit helpt om het jongvee te leren grazen, is goed voor de ontwikkeling van jonge dieren en draagt bij aan dierenwelzijn.

Een volledig overzicht van de eisen vind je hier.

Meer informatie

Op de website www.planetproof.eu staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘certificeren’.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen