Afrikaanse Varkenspest duikt op in Italië

In januari dit jaar zijn in het noorden van Italië enkele met AVP besmette wilde zwijnen gevonden, in Piemonte om precies te zijn. Het betreft hetzelfde genotype dat al jaren in het oosten van de Europese Unie circuleert. De Italiaanse autoriteiten hebben nog niet kunnen achterhalen hoe het virus is binnengekomen. Er is een besmet gebied aangewezen waarin de verplichte EU maatregelen van toepassing zijn. Op 10 februari stond de teller van kadavers die positief waren getest op AVP op 34. In februari is nog een uitbraak van AVP bij gehouden varkens op Sardinië geweest, waar het al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw zit; dit betreft een ander genotype en heeft ook geen gevolgen voor de status of de maatregelen in Italië.

In Duitsland zijn in 2021 drie varkensbedrijven besmet geraakt, de derde was in Mecklenburg-Vorpommern. Dit betreft een op zich zelf staand geval en er kon geen link met wilde zwijnen worden vastgesteld, omdat in de omgeving van het bedrijf geen besmette wilde zwijnen zijn gevonden. Het besmette gebied daar is inmiddels weer opgeheven. In wat meer zuidwestelijke richting in diezelfde deelstaat zijn echter wel besmette wilde zwijnen gevonden, 10 tot nu toe. De laatste weken zijn daar echter geen nieuwe gevallen meer bijgekomen. In Brandenburg is het aantal 2405, in Sachsen 923. Het totaal aantal besmette zwijnen in Duitsland komt nu op ongeveer 3342.

Polen heeft veel besmettingen bij wilde zwijnen en in 2021 waren er ook veel uitbraken bij houderijen. Volgens de Poolse autoriteiten zijn er in 2022 nog geen besmettingen vastgesteld bij varkenshouderijen.

Roemenië heeft uitbraken bij gehouden varkens en wilde zwijnen; eenzelfde situatie doet zich voor in Slowakije. In Estland, Letland, Litouwen en Hongarije zijn nog steeds besmettingen bij wilde zwijnen, in Bulgarije is de situatie ook niet onder controle.

Enkele overzichten en een kaartje met de zones zijn hieronder weergegeven en zijn ook te vinden op de website van de Europese Commissie.

De deskundigengroep dierziekten is op verzoek van LNV in december 2021 bijeen geweest om de situatie in de EU te duiden, en een risicobeoordeling voor Nederland te geven. De deskundigen achten de kans dat AVP wordt binnengebracht door migrerende besmette wilde zwijnen zeer klein. De kans dat het virus via menselijk handelen Nederland binnenkomt wordt voor het komend jaar ingeschaald als klein tot medium, voor de komende vijf jaar medium tot hoog. Het verslag van de deskundigen is gepubliceerd op de website www.deskundigengroepdierziekten.nl. De Tweede Kamer heeft dit rapport op 23 februari jl. ontvangen (kamerstukken).

Het blijft belangrijk dat alle betrokkenen zo veel mogelijk passende bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen, hoe lastig dit soms ook kan zijn. Ook is het van groot belang geen varkensproducten achter laten in de natuur of bij een houderij, en eventuele verschijnselen die lijken op AVP zo snel mogelijk bij de NVWA te melden.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen