Afrikaanse varkenspest nadert Nederland 

Op 2 juli 2022 is op een zeugenbedrijf in Emsbüren, Duitsland, een besmetting met Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het bedrijf ligt ongeveer 15 km ten oosten van Denekamp, in de landkreis Eemsland in de deelstaat Nedersaksen. Het is een bedrijf met ongeveer 300 zeugen. Er is vandaag ook een besmetting vastgesteld bij een vleesvarkensbedrijf in de deelstat Brandenburg.

De Duitse autoriteiten zullen de maatregelen opleggen en uitvoeren,  zoals vastgelegd in de verordening (EU) 2020/687. Dat houdt onder andere in dat het besmette bedrijf wordt geruimd en dat een beperkingszone wordt ingesteld (een 3 km beperkingszone en een 10 km bewakingszone). In deze zone gelden verschillende vervoersbeperkende maatregelen (zie verordening (EU) 2020/687). De beperkingszones komen niet op Nederlands grondgebied te liggen.

Besmetting

Op dit moment lijkt het er op dat de besmetting het gevolg is van menselijk handelen, gezien de afstand tot andere besmette bedrijven en besmette wilde zwijnenpopulaties. Het is een bedrijfsdicht gebied en de kans bestaat dat het virus zich tussen bedrijven verspreidt, in dit gebied en mogelijk ook naar bedrijven in Nederland. Er zijn nu geen aanwijzingen dat wilde zwijnen in de landkreis Eemsland besmet zijn. Duitsland zal traceringsonderzoek doen om de bron te achterhalen en de contacten tussen de besmette locatie en andere varkensbedrijven of wilde zwijnenpopulaties in kaart te brengen. Ook zullen, conform de Europese regelgeving, de wilde zwijnenpopulaties intensief worden gemonitord.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn op dit moment geen aanwijzingen van een AVP besmetting, niet bij een varkenshouderij noch bij wilde zwijnen. Het is van groot belang dat varkenshouders en erfbetreders zich bewust zijn van de risico’s, nu het virus opnieuw over grote afstand door menselijk handelen op een varkenshouderij terecht is gekomen.

Maatregelen

De situatie in Duitsland, zo dicht bij de Nederlandse grens, is verontrustend en toont eens te meer de onvoorspelbaarheid van het verloop van de epidemie aan, die al sinds 2014 in de EU lidstaten aan de gang is. We willen nogmaals benadrukken dat het van het grootste belang is dat iedereen zo veel mogelijk passende bioveiligheidsmaatregelen in acht neemt. Dat geldt voor varkenshouders, erfbetreders en alle andere personen die mogelijk in contact komen met materiaal dat AVP virus bevat, zoals jagers. Ook is het van groot belang geen varkensproducten achter laten in de natuur of bij een varkenshouderij. Vervoersmiddelen die zijn gebruikt voor transport van evenhoevigen naar Duitsland en die terugkeren in Nederland dienen direct bij terugkomst een tweede reiniging en desinfectie te ondergaan op een erkende wasplaats (zie hiervoor de website van de NVWA).

Vanzelfsprekend worden dierenartsen opgeroepen om een verdenking van AVP bij gehouden varkens of bij wilde zwijnen zo snel mogelijk de NVWA te melden.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen