accreditatiepunten
in aanvraag

Avondsymposium over zoönosen en One Health

  3 maart 2020  in Zuidwolde (Gr)

Zoönosen, infecties die van dieren op de mens overgaan, staan volop in de belangstelling.
De ziekte van Lyme is een bekende zoönose, maar hoe zit het met Leptospirose? En welk
type MRSA komt van een veehouderij? Wat kunnen artsen en dierenartsen van elkaar leren
om de zorg voor mens en dier te optimaliseren?


Inschrijven voor dit evenement

Op dinsdagavond 3 maart organiseert KNMG district Groningen-Drenthe een bijeenkomst om de kennis en samenwerking tussen (humane) artsen en dierenartsen te verbeteren.
Verschillende sprekers uit de noordelijke regio zullen hun expertise ten tonele spreiden. De avond wordt geleid door Koos Roorda, dierenarts, hij houdt zich al langere tijd bezig met de link tussen veterinaire en humane geneeskunde.
Tevens is hij de eerste spreker met een inleiding over zoönosen gezien vanuit de diergeneeskundige praktijk.
Vervolgens zal Kasper Wilting, internist-infectioloog, het onderwerp belichten vanuit de kliniek met informatie over veel voorkomende zoönosen.D e derde spreker, Jan Weel, is arts-microbioloog en zal zijnexpertise vanuit het laboratorium voor het voetlicht brengen en trachten een aantal misverstanden over zoönosen uit de wereld te helpen. Tevens zal hij kort ingaan op antibiotische behandeling. Tot slot zal Piet Vellema, dierenarts en specialist kleine herkauwer (schapen/geiten), als laatste spreker aantreden. Hij neemt deel aan hetmaandelijkse zoönose overleg en kan de preventie hiervan belichten vanuit de praktijk.
Hierna volgt een discussie tussen de verschillende sprekers en het publiek. Tevens heeft u dan de gelegenheid om casuïstiek te bespreken.

Voor deze nascholing worden zowel medische als veterinaire professionals uitgenodigd, hetgeen de meerwaarde van de discussie zal vergroten.

Voor meer informatie klik hieronder.

KNMG uitnodiging 3-3-2020

Belangrijke informatie:

Datum
3 maart 2020
Accreditatie punten
In aanvraag
Categorie
Lezing
Doelgroep
Diersoort overschrijdend