0 accreditatie
punten

Cardiologie & Pulmonologie – Module 1: Het opwerken en begeleiden van de asymptomatische hond met een hartruis

  24 juni 2021  in Asperen

Het vakgebied van de cardiologie en pulmonologie omvat het onderzoek en de behandeling van hart- en longproblemen bij honden en katten. Omdat dit steeds vaker voorkomende problemen zijn bij de huisdieren in de praktijk, is de leerlijn Cardiologie en Pulmonologie der gezelschapsdieren opgezet. Deze leerlijn bestaat uit vijf modules.


Inschrijven voor dit evenement

Het vakgebied van de cardiologie en pulmonologie omvat het onderzoek en de behandeling van hart- en longproblemen bij honden en katten. Omdat dit steeds vaker voorkomende problemen zijn bij de huisdieren in de praktijk, is de leerlijn Cardiologie en Pulmonologie der gezelschapsdieren opgezet. Deze leerlijn bestaat uit vijf modules.

Spreker/Docent:

Marjolein den Toom (DIPL. ECVIM-CA – Dierenarts Specialist Dipl. Cardiologie)

Programma:

Tijdens deze eerste module zal dieper ingegaan worden in het goed definiëren en interpreteren van een souffle bij de hond. Op basis hiervan dient een advies gegeven te kunnen worden omtrent de indicatie en noodzaak voor aanvullend onderzoek (echocardiogram, Nt-proBNP bepaling, röntgenfoto’s van de thorax) en kan men de voor-en nadelen van de verschillende methodes goed omschrijven.

De kenmerken van de souffle dienen te kunnen worden geïnterpreteerd in combinatie met het signalement en de anamnese en dienen te worden teruggekoppeld met de gevonden afwijkingen tijdens het lichamelijk en aanvullend onderzoek. Na het stellen van diagnose moet er een passend therapieplan inclusief follow-up kunnen worden opgesteld en dient er aangegeven te kunnen worden wat de prognose is.

Deze informatie dient op een duidelijke manier aan collegae en in begrijpelijke taal met de eigenaar gecommuniceerd te kunnen worden.

Wat ga je leren?

·         Een goede hartauscultatie kunnen uitvoeren en de kenmerken van een souffle (intensiteit, punctum maximum, timing) kunnen omschrijven en interpreteren.

·         Het verschil kennen tussen een functionele/onschuldige souffle en een pathologische souffle.

·         De kenmerken van een “puppy-ruis” kunnen benoemen en idealiter kunnen herkennen bij hartauscultatie.

·         Kennis omtrent de meest voorkomende congenitale en verkregen hartaandoeningen bij de hond en de relatie met de aan-of afwezigheid van een soufle en de kenmerken van de souffle.

·         Kennis van raspredisposities omtrent congenitale en verkregen hartaandoeningen bij de hond.

·         Beoordelen op basis van signalement, anamnese en kenmerken van de souffle wat de meest waarschijnlijke differentiaal diagnose is en op basis hiervan beoordelen of de echo zelf uitgevoerd kan worden of verwijzing naar een cardioloog geïndiceerd is

·         Aanvragen en interpreteren van de biomarker Nt-proBNP via bloedonderzoek als diagnostisch middel bij asymptomatische honden.

·         Bepalen of er sprake is van cardiomegalie op (zijdelingse) röntgenfoto’s van de thorax d.m.v. het bepalen van de Vertebral Heart score (VHS) en kennis hebben/zich bewust zijn van de rasverschillen omtrent de VHS.

·         Therapieplan opstellen en prognose bepalen en deze aan collegae en in begrijpelijke termen aan de patiënteigenaar kunnen overdragen.

·         Indicatie en termijnen voor follow-up vaststellen en dit met de eigenaar bespreken.

Datum en tijd:

24 juni van 09:00 – 17:00 uur

Locatie:

Hotel de Schildkamp
Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen

Kosten:

€250.00 excl. BTW (voor IVC Evidensia medewerkers)
€300.00 excl. BTW (voor externen)

Belangrijke informatie:

Datum
24 juni 2021
Accreditatie punten
0 punten
Doelgroep
Gezelschapsdieren